Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh

Sáng 11/4, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trưng ương, của Tỉnh cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư, phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, báo cáo viên cấp huyện.

 

Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm cốt lõi, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 29 ngày 25/7/2018 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”; Nghị quyết số 30 ngày 25/7/2018 về “Chiến lược An ninh quốc gia”; Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia”; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

Quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 138 – KH/HU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và đợt thi đua cao điểm. Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ thị số 28 ngày 21/01/1019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Chỉ thị số 21 ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh. Thông tri số 15 ngày 19/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trên cơ sở tiếp thu tinh thần, nội dung của các Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, giúp cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm vững những giá trị cốt lõi của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện