Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Quán triệt, triển khai Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nghị định hướng dẫn thi hành

Sáng 23/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và nghị định hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 10/CT – TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc cho cán bộ chủ chốt, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã trong công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết tố cáo trên địa bàn.

 

Các đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đại biểu tham dự cần tập trung tiếp thu nội dung truyền đạt, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu để nắm chắc hơn các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên khó khăn, vướng mắc trong thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Để khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đảm bảo giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tới đông đảo nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thu – Phó chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình giới thiệu những nội dung cơ bản và những quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo năm 2018

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Xuân Thu – Phó chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình giới thiệu những nội dung cơ bản và những quy định mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định 59/2019/NĐ – CP của quy định một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng. Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định 31/2019/NĐ – CP quy định một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo. Những nội dung cơ bản Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật 2018 cũng bổ sung nhiều vấn đề mới như một số nguyên tắc về kiểm soát xung đột lợi ích, thiết lập cơ quan độc lập về kiểm soát tài sản, thu nhập, yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, mở rộng yêu cầu phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước. Đặc biệt, Luật Tố cáo 2018 quy định rất cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Đây là điểm mới rất quan trọng, quy định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo và cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo.

 

Qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các tổ chức, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền về công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện