Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Quán triệt, triển khai kế hoạch, hướng dẫn đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng 21/11, Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để quán triệt, triển khai kế hoạch, hướng dẫn của huyện về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt của huyện đã được nghe đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Thắng quán triệt dự thảo Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức phải đảm bảo thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

 

Về nội dung: Đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội…

 

Theo Dự thảo Kế hoạch, thời gian tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ, chi bộ cơ sở không quá 1 ngày và hoàn thành trong tháng 3/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, thị trấn không quá 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện không quá 3 ngày và hoàn thành trước 31/8/2020.

 

Huyện ủy đã xây dựng Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hoàng Hà đề nghị, sau hội nghị quán triệt này, trên cơ sở kế hoạch của Huyện ủy, các cấp ủy Đảng nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội Đảng các cấp. Chủ động, tích cực chuẩn bị cả 4 nội dung của đại hội. Về công tác nhân sự, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đơn vị quán triệt tinh thần thực hiện chủ trương 50% bí thư cấp ủy, 50% chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương; thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, sắp xếp ở những đơn vị sáp nhập; thực hiện việc điều động, phân công công tác đối với các đồng chí Bí thư, chủ tịch đã giữ 2 nhiệm kỳ công tác; thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã và 1 số nội dung khác. Song song với việc chuẩn bị nội dung cho đại hội đảng các cấp, đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019 và chuẩn bị cho năm kế hoạch 2020.

 

                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện