Hôm nay, Thứ hai ngày 08/03/2021

Tin tức trong Huyện

Quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 28/01, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đinh Việt Dũng – Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp, gồm: Chỉ thị 45 – CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ thị số 04 – CT/TU ngày 11/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 04 – CT/HU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chỉ thị số 02/CT – TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 01/CT – UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; một số nội dung công tác chuẩn bị trước bầu cử. Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Triển khai cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND huyện Kim Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và quy trình các bước hiệp thương.

Đồng chí Đinh Việt Dũng – Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng – Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực các cấp. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức cuộc bầu cử.

 

Các đơn vị thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã xong trước 07/02/2021. Thành lập Ban Bầu cử ở các đơn vị bầu cử, xong trước ngày 14/3. Thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp xong trước ngày 03/4.

 

Các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của cuộc bầu cử.

 

Chủ động rà soát, tăng cường quản lý nhà nước về số cử tri trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu đạt kết quả cao nhất.

 

Các đoàn thể chính trị xã hội là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên tuyền, vận động bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

           

                                                                                                                                    Mai Hoa