Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

PHỎNG VẤN: Đồng chí Ngô Văn Tuyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB MTTQ VN Huyện về công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ VN huyện Kim Sơn

Thời gian qua, UBMTTQVN các xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự. Đây là bước đà quan trọng, chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn, dự kiến được tổ chức vào tháng 5/2019. Phóng viên Đài Phát thanh Kim Sơn có cuộc phỏng vấn với đồng chí Ngô Văn Tuyến – TVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện, về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ cấp huyện.

 

Đồng chí Ngô Văn Tuyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam huyện

 

Phóng viên: Thưa đồng chí, đến nay 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQVN nhiệm kỳ 2019 – 2024,  đồng chí đánh giá kết quả của Đại hội?

 

Đồng chí Ngô Văn Tuyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB MTTQ VN huyện:

 

Nhiệm kỳ Đại hội lần này được tiến hành ở các cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và cấp xã. Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ VN cấp xã hoàn thành trong quý I/2019, Đại hội MTTQ cấp huyện xong trong tháng 5/2019, Đại hội cấp tỉnh dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sẽ được tiến hành vào tháng 9/2019.

 

Để tiến hành Đại hội cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã chọn MTTQ xã Đồng Hướng là đơn vị làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm, triển khai trên địa bàn toàn huyện. Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn đại hội MTTQ cấp xã có nhiều thuận lợi, song gặp phải một số khó khăn nhất định, đó là; thời gian tổ chức Đại hội cấp xã, cấp huyện được đẩy lên sớm hơn so với kế hoạch; số đơn vị Đại hội trên địa bàn huyện nhiều ( 27 đơn vị ), trong khi đó khoảng thời gian các đơn vị tổ chức Đại hội lại ngắn (trong quý I/2019), trong khoảng thời gian này trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

 

Quá trình tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của  cấp ủy Đảng, phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm, quyết tâm cao độ của cán bộ MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở, viẹc xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội, đề án nhân sự, các văn bản phục vụ Đại hội được xây dựng chi tiết, cụ thể, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan trong tổ chức đại hội; do vậy Đại hội MTTQ cấp xã được tổ chức đảm bảo theo đúng yêu cầu, cơ cấu, thành phần, số lượng từ UBMTTQ đến Ban thường trực UB MTTQ; thời gian hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã sớm hơn kế hoạch ban đầu; đơn vị cuối cùng hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ là xã Như Hòa (vào ngày 14/3/2019 ).

 

Phóng viên: Sau thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở, hiện nay các cấp MTTQ trong huyện đang hướng tới Đại hội MTTQ VN huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2019. Vậy xin đồng chí cho biết chủ đề cũng như mục đích của Đại hội MTTQ huyện sắp tới?

 

Đồng chí Ngô Văn Tuyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB MTTQ VN huyện:

 

Thành công của Đại hội MTTQ cấp xã là một yếu tố thuận lợi cho việc chuẩn bị Đại hội MTTQ cấp huyện. Đại hội MTTQ các cấp lần này là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc trong hệ thống mặt trận, nhằm đánh giá thực trạng tình hình kết quả, hoạt động của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý, cách làm hay để xây dựng chương trình và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

 

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đại hội MTTQ cấp huyện với chủ đề :Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển, với tinh thần “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Phóng viên: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội được MTTQ Việt Nam huyện được tiến hành đến đâu, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Ngô Văn Tuyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB MTTQ VN huyện:

 

Dự kiến Đại hội MTTQ VN huyện tiến hành vào hai ngày 02,03/5/2019. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị Đại hội được soạn thảo, lấy ý kiến nhiều lần của các thành viên mặt trận, các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn. Việc lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ VN khóa VIII, dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI tiếp tục được lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo tại Đại hội.

 

Công tác nhân sự của Đại hội đến nay đã được rà soát kỹ lưỡng, trình trước Đại hội, hiệp thương, cử các Ủy viên UB MTTQ huyện khóa IX. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chuẩn bị cơ bản hoàn thành các công việc phục vụ đại hội, công tác tuyên truyền về đại hội MTTQ đã phôí hợp với các đơn  vị ở huyện và các xã, thị trấn được đẩy mạnh, gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 và ngày Quốc tế Lao động 1/5; hướng tới Đại hội MTTQ VN huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Phóng viên:  Xin cảm ơn đồng chí Ngô Văn Tuyến – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN huyện!

                                                               

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh