Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020

Phổ biến pháp luật - Xây dựng Đảng - Đoàn thể

Hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2017-2022

Huyện Kim Sơn hiện có 143 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, trong đó có 84 công đoàn khối giáo dục; 27công đoàn khối xã thị trấn; 17 công đoàn doanh nghiệp và 15 công đoàn khối các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đến ngày 05/11/2017, 100% CĐCS đã tổ chức Đại hội theo Thông tri số 10-TT/HU, ngày 24/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022
 
Để chuẩn bị cho Đại hội CĐCS, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo cho Ban Chấp hành về công tác nhân sự và Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp tham gia chỉ đạo Đại hội tại các CĐCS. Đồng thời, hướng dẫn CĐCS xã Đồng Hướng Để đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của điều lệ Công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở xã Đồng Hướng tổ chức đại hội điểm khối xã, thị trấn, đơn vị hành chính sự nghiệp và Công đoàn Công ty xây dựng Thành Đô tổ chức đại hội điểm khối doanh nghiệp, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo 100% số CĐCS tổ chức Đại hội theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra.
 
Nhìn chung, công tác đại hội được các CĐCS chuẩn bị chu đáo: Nội dung văn kiện đại hội bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu phù hợp, cụ thể và được bàn bạc dân chủ, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn; công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, bảo đảm cơ cấu, coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng. Việc giới thiệu nhân sự bầu Ban Chấp hành bảo đảm, hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng ủy viên Ban Chấp hành khóa mới, tỷ lệ nữ và độ tuổi bảo đảm theo quy định. Bên cạnh đó, Đại hội CĐCS cũng đã bầu được 143 đại biểu ưu tú, tiêu biểu trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn huyện Kim Sơn lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12/2017.
 

Thu Thủy - BTGHU 

Các bài khác