Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Nông dân xã Đồng hướng tập trung thu hoạch lúa mùa triển khai

Vào thời điểm này, dạo quanh các các đồng trên địa bàn xã Đồng Hướng, đâu đâu cũng bắt gặp bà con nông dân tấp nập với những chiếc máy gặt lớn đang xuống đồng thu hoạch những diện tích lúa mùa sớm.

 

Nông dân xã Đồng Hướng đang thu hoạch lúa mùa

 

Trao đổi với đồng chí giám đốc HTXNN Đồng Hướng cho biết: Vụ mùa năm nay, HTX Đồng hướng gieo cấy được 381,18 ha, với 75% trà mùa muộn gồm các giống : Tạp Giao, LT2, Nếp 97 dòng 2, Hương thơm số 1…Còn lại là các giống lúa thuần khác….Để đảm bảo cho lúa sinh trưởng và đạt năng xuất, ngay từ đầu vụ Ban chỉ đạo sản xuất và UBND xã đã tập trung chỉ đạo và có những biện pháp quyết liệt để điều hành, đảm bảo gieo cấy hết diện tích, đúng khung lịch thời vụ. UBND xã đã chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp chủ động cung ứng các khâu dịch vụ đảm bảo phục vụ cho sản xuất như: Giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cung cấp đủ nước gieo cấy...đồng thời có biện pháp chống úng kịp thời cho diện tích lúa mùa ở các xứ đồng thấp trũng. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ Khuyến nông thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi nắm bắt tình hình sâu bệnh, để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Vì vậy, sản xuất vụ mùa năm 2018 của xã đã đạt được kết quả cao, theo đánh giá của địa phương năng xuất lúa trung bình toàn xã ước đạt 56 tạ/ha. Hiện nay bà con nông dân trong xã đã xuống đồng thu hoạch được trên 40% tổng diện tích, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ngày nắng, buổi chiều thường hay có mưa, vì vậy để tránh những thiệt hại về năng suất, sản lượng do mưa bão gây ra, UBND xã chỉ đạo bà con nông dân tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa 2018, theo phương châm " Xanh nhà hơn già đồng", nhất là diện tích lúa ở các xứ đồng sâu trũng, thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn xảy ra. Cùng vơí đó HTXNN Đồng Hướng cũng triển khai và chỉ đạo bà con nông dân tập trung sản xuất vụ đông đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ. Theo kế hoạch xây dựng vụ đông mùa 2018, xã  vận động nhân dân gieo cấy 2,4 ha cây rau màu …. Như vậy để sản xuất vụ đông được thuận lợi, UBND xã đã có kế hoạch chỉ đạo nhân dân các xóm tiến hành nạo vét, khơi thông các mương tiêu, mương tưới nội đồng nhằm bơm nước kịp thời, đầy đủ, đảm bảo phục vụ cho việc phơi ải sản xuất kịp thời vụ. Khuyến cáo bà con làm đất kỹ, cày vùi sâu gốc rạ, sẵn sàng sản xuất vụ đồng đảm bảo thời gian quy định. Đạt được kết quả như trên nguyên nhân chủ yếu là: Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở trong việc bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ sản xuất; Xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng hiệu quả cao; Điều kiện thời tiết thuận lợi, tưới tiêu đảm bảo, sâu bệnh ít phát sinh;Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất của các cấp, các ngành và bà con nông dân về phòng trừ dịch bệnh, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu luôn chủ động và kịp thời; Các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kịp thời và phù hợp của Nhà nước đã có tác động khuyến khích nông dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất..

 

Tuy nhiên, để sản xuất tiếp tục dành được nhiều thắng lợi trong các mùa vụ tiếp theo thì vấn đề chỉ đạo về cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống trong từng vụ sản xuất luôn phải được chú trọng, tiếp tục tăng cường công tác quản lý về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất; tổng kết các mô hình tiên tiến để nhân ra diện rộng và tạo các cơ chế chính sách hỗ trợ để bà con nông dân có đủ điều kiện đầu tư phát triển sản xuất vươn lên làm giàu./.

 

                                                              Trần Huyền, Đài TT xã Đồng Hướng