Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Nông dân Kim Sơn chăm sóc và bảo vệ lúa mùa

Sau khi hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa, bà con nông dân khẩn trương chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa dưới sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và HTXNN.

 

Toàn huyện đã hoàn thành đợt bón thúc lần 1, hiện tại lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ.

 

Ngay sau khi cấy xong diện tích lúa mùa, các địa phương và các hợp tác xã nông nghiệp đã đôn đốc bà con nông dân chuyển trong tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Vụ mùa năm nay, gia đình Bà Nguyễn Thị Ninh – xóm Vinh Ngoại, xã Thượng Kiệm gieo cấy 5,5 sào lúa Bắc thơm. Bà Ninh cho biết: Khi Hợp tác xã nông nghiệp thông báo lịch và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón lúa mùa, gia đình bà đã chuẩn bị lượng phân bón đảm bảo chất lượng, tiến hành bón đủ lượng phân theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn để kịp thời cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa đẻ nhánh tập trung. Đồng thời, kết hợp cào cỏ sục bùn và bắt ốc bưu vàng hại lúa để tăng hiệu quả bón thúc.

 

Bà con nông dân trên địa bàn huyện chăm sóc và bảo vệ lúa mùa

 

Đồng chí Trần Anh Khiêm – Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo cấy 8.178 ha lúa với cơ cấu giống chất lượng cao chiếm trên 65%. Về cơ cấu mùa vụ; trà mùa trung cấy từ 75 – 80% diện tích, còn lại là diện tích mùa muộn. Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo khung thời vụ, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa; phân công cán bộ phối hợp với các xã, thị trấn tích cực theo dõi diễn biến sâu bệnh, sớm có biện pháp ứng phó kịp thời. Đầu vụ mùa do ảnh hưởng của đợt nắng nóng không có mưa nên việc cấp nước khó khăn. Tuy nhiên huyện đã chỉ đạo các xã,thị trấn và các HTXNN phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi triển khai các biện pháp bố trí nhân lực tại các cống, trạm bơm để tận dụng các đợt triều cường cũng như huy động máy bơm dầu, máy bơm điện, bơm nước vào đồng rộng đảm bảo đủ nước phục vụ khâu gieo cấy và tưới dướng lúa. Cùng với đó là tinh thần chủ động sản xuất của bà con nông dân, đến 16/7/2019 toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa, sớm hơn kế hoạch 4 ngày - đây cũng là một trong những yếu tố thuận lợi cho cây lúa phát triển do tính chất khẩn trương của mùa vụ “tháng 6 hơn đêm”.

 

Ngay sau khi hoàn thành gieo cấy, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn nông dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa. Theo đó, thực hiện bón phân theo đúng quy trình, kết hợp cào cỏ, sục bùn, tiến hành diệt chuột, ốc bươu vàng để bảo vệ lúa…Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn đã hoàn thành bón thúc lần 1. Nhìn chung diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện đang sinh trưởng và phát triển, lúa cấy theo phương thức truyền thống trong giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ, diện tích lúa gieo thẳng phát triển 5 – 6 lá. Bón thúc lần 2 sẽ được bà con nông dân tiến hành bón phân sau cấy 30 – 35 ngày, khi lúa đứng cái làm đòng, thời gian bón thúc lần 2 xong trước ngày 20/8/2019.

 

Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa, ngày 26/7/2019 UBND huyện đã ban hành công văn số 1366/UBND-NN&PTNT về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2019. Theo đó, các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, dự tính, dự báo và thông báo cho bà con nông dân phun phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, chỉ phun thuốc phòng trừ khi đến ngưỡng phải phun trừ, không nên phun thuốc tràn lan, gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với chi nhánh KTCTTL huyện điều tiết nước hợp lý giữa các vùng tạo điều kiện thuận lợi cho lúa mùa đẻ nhánh và phục vụ công tác chăm bón của nông dân. Bà con nông dân tiến hành bắt ốc bưu vàng và diệt chuột để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng yêu cầu các địa phương thực hiện giải phóng đăng, đó, vó, cượm, các vật cản trên sông, đun đẩy bèo bồng, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất vụ mùa và phòng, chống lụt bão.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện