Hôm nay, Thứ ba ngày 27/07/2021

Tin tức trong Tỉnh

Ninh Bình sẽ là nơi diễn ra vòng chung kết Cuộc thi "Hoa hậu Kinh đô Asean 2020 - Miss Capitai Asean 2020"

05/07/2019

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết Cuộc thi "Hoa hậu Kinh đô Asean 2020 - Miss Capitai Asean 2020", dự kiến tổ chức từ ngày 15/4/2020 đến 30/4/2020, tại Ninh Bình.

 

Thời gian tổ chức (dự kiến) từ ngày 15/4/2020 đến 30/4/2020. Địa điểm: tại tỉnh Ninh Bình.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ văn hóa và đầu tư Đa Biên thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quy định pháp luật có liên quan.

 

Ninhbinh.gov.vn