Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Những thành quả cơ bản đã đạt được trong 72 năm dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Sơn

Ngày 06/6/1947, Đảng bộ huyện Kim Sơn được thành lập. 72 năm đã qua, cùng với những biến đổi thăng trầm của đất nước, dưới sự chỉ lối soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Ninh Bình, Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Sơn đã dành được những thành quả vô cùng to lớn.

 

Với đặc thù là một huyện có đông đồng bào theo đạo, vì vậy việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, phát huy vai trò tích cực của đồng bào có đạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương là rất quan trọng. Xác định được điều đó, trong những năm qua, Ban thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tư tưởng, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức đạo đức Hồ Chí Minh vào các hội nghị chức sắc chức việc do các ngành, MTTQ tổ chức; tăng cường giao lưu thể thao giữa các chức sắc, chức việc tôn giáo với cán bộ, lãnh đạo của huyện nhằm tạo mối quan hệ gần gũi, hiểu biết lẫn nhau, từ đó vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Một điều dễ nhận thấy đó là, thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp quan trọng gắn việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức và duy trì việc giao ban hàng quý với Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn tại các Tiểu khu, Thường trực Huyện ủy trực tiếp dự và chỉ đạo các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng phó các ban ngành đoàn thể thường xuyên xuống cơ sở, dự sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề Hiến pháp năm 2013, chuyên đề về an toàn giao thông, chuyên đề về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn; từ năm 2012 đến hết năm 2018, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức được 08 hội nghị đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện với các đối tượng khác nhau theo Quyết định số 1248-QĐ/TU, ngày 15/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Thông qua các buổi đối thoại trực tiếp đã đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt, giải quyết, xử lý các vấn đề vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị…Với những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, phẩm chất đạo đức, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau được thể hiện rõ nét, không những ở nơi công tác mà cả nơi cư trú của cán bộ, đảng viên sinh sống; nhiều cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào cũng đều nhiệt tình, tham gia tích cực và gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hương ước, quy ước của làng xã, trong các phong trào, các hoạt động của khu dân cư, vì vậy được nhân dân tin tưởng, quý mến và làm theo.

 

Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh, nên đã giành được thắng lợi lớn cả trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Kim Sơn luôn là huyện dẫn đầu của tỉnh về năng suất lúa, bình quân hàng năm đạt 125 tạ/ha, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 106.000 tấn; diện tích lúa đặc sản, lúa chất lượng cao ngày càng tăng góp phần nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp lên 150 triệu đồng. Nuôi trồng thủy sản bước đầu trở thành ngành sản xuất hàng hóa tập trung, tạo nhiều việc làm cho người lao động, nhất là là nuôi ngao thương phẩm, tôm thẻ chân trắng; đã xây dựng được thương hiệu "Ngao Kim Sơn"

Ngành Công nghiệp-Xây dựng đạt mức tăng trưởng bình quân trên 12,5%/năm. Đến nay, toàn huyện có 26 làng nghề được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận làng nghề truyền thống. Cụm công nghiệp Đồng Hướng từng bước được đầu tư nâng cấp, hiện nay đã có 6 doanh nghiệp đang hoạt động. Các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân.

 

Phong trào xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Hạ tầng thiết yếu và kinh tế nông thôn có bước phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện về nhiều mặt. Đến hết năm 2018 trên địa bàn huyện đã có 16/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Kim Đông, Thượng Kiệm, Quang Thiện, Tân Thành, Yên Mật, Yên Lộc, Đồng Hướng, Ân Hòa, Như Hòa, Lai Thành, Lưu Phươg, Hùng Tiến, Kim Chính, Văn Hải, Định Hóa, Chất Bình). Dự kiến năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Chính Tâm và Kim Định).

 

Các hoạt động văn hoá, thông tin, truyền thanh, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường, chủ động kiểm tra, giám sát phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh môi trường nên trong những năm vừa qua không xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Phong trào hiến tặng giác mạc được đông đảo đồng bào Công giáo tham gia. Đến tháng 5/2019, huyện Kim Sơn đã tuyên truyền, vận động được 11.282 người đăng ký hiến tặng giác mạc khi qua đời, trong đó đã có 302 người hiến giác mạc thành công, được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế ghi nhận và biểu dương đơn vị dẫn đầu toàn quốc. Công tác an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công được quan tâm đúng mức.                              

 

An ninh chính trị, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng vào xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ và phát triển kinh tế xã hội

 

Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường: Từ 21 đảng viên thành lập tại 1 Chi bộ đầu tiên, đến nay Đảng bộ có 76 tổ chức cơ sở Đảng với trên 7.800 đảng viên, trong đó có trên 10% tổng số đảng viên là người có đạo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

 

Với 72 năm phấn đấu và trưởng thành, Đảng bộ nhân dân các lực lượng vũ trang huyện Kim Sơn đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, 11 tập thể được phong tặng Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, 6 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động, 139 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân - Huy chương kháng chiến và được Chính phủ, Bộ, Ngành, Đoàn thể TW, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tặng cờ thi đua, Bằng khen. Năm 2007 cán bộ, nhân dân huyện Kim Sơn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Năm 2012, vinh dự được Đảng, nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Năm 2019 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

                                                                                Ban Tuyên giáo Huyện ủy