Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Người thứ 100 – Hiến tặng giác mạc

Vừa qua, ông Phạm Văn Vãng, công dân xóm 8a - xã Cồn Thoi sau khi qua đời đã hiến tặng giác mạc, nâng tổng số người hiến tặng Giác mạc sau khi qua đời ở xã Cồn Thoi lên 100 người.
 
Điều đáng ghi nhận ở đây, xóm 8a - xã Cồn Thoi là xóm có người đầu tiên ở địa phương và cũng là người đầu tiên trong cả nước sau khi qua đời đã hiến tặng giác mạc, đó là Cụ Nguyễn Thị Hoa hiến tặng giác mạc vào ngày 5/4/2007, kể từ đó đến nay khởi nguồn cho phong trào hiến tặng giác mạc ở địa phương và trong cả nước.
 
Việc hiến giác mạc giờ còn là phương châm sống của nhiều người dân địa phương, ai cũng muốn được hiến tặng một phần thân thể của mình trước khi “trở về với cát bụi”; nhiều người luôn sẵn lòng để hiến tặng giác mạc với hy vọng sẽ đem lại ánh sáng cho những người mù... giúp duy trì nghĩa cử cao đẹp ở địa phương này nhiều năm qua.
 
Trong phong trào Hiến tặng giác mạc ở xã Cồn Thoi có nhiều gia đình có cả hai vợ chồng, bố con, anh em, đều tình nguyện hiến tặng giác mạc cho y học khi qua đời. Từ phong trào này đã nhân rộng nghĩa cử cao đẹp của những người trước khi rời xa nhân thế, bởi mọi người luôn tâm niệm: Một ngọn nến trước khi tắt thì sẽ thắp sáng lên được hai ngọn nến khác. 
 

Phạm Văn Toàn - Trưởng đài Truyền thanh xã Cồn Thoi