Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Ngành Giáo dục – Đào tạo huyện sẵn sàng bước bào năm học mới 2018 – 2019

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2018 - 2019 ngành giáo dục huyện Kim Sơn tiếp tục đặt ra những mục tiêu và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nhân dịp bước vào năm học mới 2018-2019, phóng viên Đài Kim Sơn có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Như Đường – Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

 

Đồng chí Đỗ Như Đường – Trưởng phòng GD&ĐT huyện
 
                P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục – đào tạo huyện Kim Sơn
 
Đồng chí Đỗ Như Đường – Trưởng phòng GD&ĐT huyện: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện và các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các cơ sở giáo dục cùng với sự chăm lo, đầu tư của gia đình và cộng đồng, toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 với những kết quả nổi bật đó là: Mạng lưới trường lớp các ngành học, cấp học ổn định, phát triển. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường ở các cấp học, bậc học tăng; đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, giảm học sinh bỏ học. Chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học được nâng cao, được UBND tỉnh kiểm tra và công nhận huyện: Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; Đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục được nâng lên, kể cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Tổ chức và tham gia tốt các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia của giáo viên, học sinh. Kết quả đạt được 2191 lượt giải, trong đó: Đạt giải quốc gia: 28, giải tỉnh: 162, giải huyện: 2001 giải. Phòng GDĐT huyện Kim Sơn được Sở GDĐT tặng cờ Đơn vị đạt giải Khuyến khích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017-2018.
 
Cơ sở vật chất của các nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng. Các trường học được đóng thêm bàn ghế, xây thêm phòng học, tỷ lệ kiên cố hóa cao. Trong năm học, có 20 trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia, trong đó: Xây chuẩn quốc gia mới 04 trường, nâng chuẩn mức độ 2: 03 trường, kiểm tra duy trì  12 trường. Duy trì và nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 70 trường đạt tỷ lệ 84,3%.
 
 Với những kết quả nổi bật trên, ngành GD&ĐT huyện Kim Sơn đã triển khai thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở GD&ĐT Ninh Bình đánh giá là Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.
 
P.V: Thưa đồng chí, ngành giáo dục đào tạo huyện có sự chuẩn bịnăm học mới 2018 – 2019 như thế nào?
 
Đồng chí Đỗ Như Đường – Trưởng phòng GD&ĐT huyện:Để chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục Đào tạo huyện đã tập trung thực hiện công tác chiêu sinh: Tính đến ngày 20/8/2018, đã hoàn thành công tác chiêu sinh, số học sinh tựu trường là 32.998 học sinh (tăng 765 học sinh so với năm học 2017-2018), với tổng số 1.024 lớp (tăng 18 lớp so với năm học 2017-2018)
 
Về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Tổng số CBQL, GV, Nhân viên trong toàn ngành: 2.272. Chất lượng giáo viên đạt chuẩn trở lên: 1839/1841 (đạt tỷ lệ 99,9%), trên chuẩn: 1777/1847 (đạt tỷ lệ 96,5%), trong đó có nhiều giáo viên có trình độ cao, năng lực sư phạm giỏi đáp ứng yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục.
 
Về cơ sở vật chất  các nhà trường: Để không ngừng tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học trong các trường học, ngành Giáo dục và Đào tạo ngay từ trước năm học đã phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp như: Từng bước sắp xếp thực hiện tốt việc quy hoạch mạng lưới trường học phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trường học thường xuyên kiểm tra, rà soát đánh giá chất lượng học sinh, thực trạng cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là hệ thống phòng học, kiên quyết không để học sinh phải học trong các trường học mất an toàn. Đồng thời tham mưu với các địa phương tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, đảm bảo điều kiện trường học đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng tốt yêu cầu cơ sở vật chất phục vụ dạy học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả: Các nhà trường đã được đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp. Hiện nay tổng số phòng học 1019/1024 lớp, đạt tỷ lệ 0,99 phòng/lớp. Có 229 Phòng học bộ môn. Nhìn chung cơ sở vật chất của các nhà trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập cho năm học 2018-2019.
 
P.V:Những mục tiêu lớn ngành Giáo dục & Đào tạo huyện đề ra và phấn đấu thực hiện trong năm học 2018 – 2019 như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Đỗ Như Đường – Trưởng phòng GDĐT huyện:Phát huy những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt được trong năm học 2017-2018, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm học trước, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đề ra 6 mục tiêu lớn trong đó tập trung củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục: Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Xây dựng 23 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó xây chuẩn mới và nâng chuẩn mức độ II là 11 trường, tái chuẩn 12 trường.Tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng qui định, phấn đấu 12 trường được Sở GD&ĐT về kiểm tra đánh giá ngoài.....
 
Phòng Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các cấp học hoàn thành việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, trên cơ sở bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Giáo dục và đào tạo đề ra để cụ thể hóa các nhiệm vụ đó sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, hoạt động giáo dục. Ổn định mạng lưới trường lớp, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động quản lý và giảng dạy; tổ chức tốt các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh phấn đấu chất lượng giáo dục toàn diện đứng ở tốp đầu của tỉnh.
 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện