Trang chủ Tiêu chuẩn ISO Album ảnh Tải văn bản Cấu trúc trang Góp ý Liên hệ
Hôm nay, thứ 6 ngày 23/06/2017    

Đăng nhập

Liên kết sở ban ngành

Tỷ giá ngoại tệ

  Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng  
  

Tỷ giá

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Giới thiệu
  • Kinh tế - Xã hội
  • Album ảnh
  • Văn bản pháp luật
  • Mục tin tổng hợp

Thông tin truy cập

  • 15735

Thông báo Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 1/6 đến 15/6/2017 tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện Kim Sơn
THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN
( Từ ngày 01/06/2017 đến 15/06/2017)
STT
SỐ HỒ SƠ
VỀ VIỆC
NGÀY TIẾP NHẬN
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Ngày hẹn trả
Ngày trả kêt quả
1
384105170162
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 16:46:28
ĐINH VĂN LIÊN
15/06/2017 16:46:28
 
2
384105170161
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 16:05:56
ĐINH QUANG HIỆP
15/06/2017 16:05:56
 
3
384105170160
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
12/06/2017 15:53:06
VŨ THỊ THẮM
15/06/2017 15:53:06
 
4
384105170159
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 15:45:45
TRẦN THỊ VÂN
15/06/2017 15:45:45
 
5
384105170158
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 15:15:07
PHẠM VĂN THU
15/06/2017 15:15:07
 
6
384105170157
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 14:49:38
PHẠM THỊ HIỀN
15/06/2017 14:49:38
 
7
384105170156
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 10:14:03
VŨ VĂN TIẾN
15/06/2017 10:14:03
 
8
384105170155
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 09:52:27
TRẦN HẢI TRUNG
15/06/2017 09:52:27
 
9
384105170154
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 09:44:56
TRẦN VĂN LAI
15/06/2017 09:44:56
 
10
384105170153
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
12/06/2017 09:34:16
BÙI HOÀI TÚ
15/06/2017 09:34:16
 
11
384105170152
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 08:02:31
LÝ TRỌNG DÂN
15/06/2017 08:02:31
12/06/2017 09:39:47
12
384105170151
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
12/06/2017 07:59:16
LƯU XUÂN TRƯỜNG
15/06/2017 07:59:16
12/06/2017 09:40:04
13
384105170150
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
12/06/2017 07:55:26
NGUYỄN VĂN THÁI
15/06/2017 07:55:26
12/06/2017 09:40:05
14
384105170149
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
08/06/2017 09:22:51
NGUYỄN QUỐC CHỈNH
13/06/2017 09:22:51
12/06/2017 09:40:05
15
384105170148
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
08/06/2017 08:18:48
NGUYỄN VĂN HÙNG
13/06/2017 08:18:48
12/06/2017 09:40:05
16
384105170147
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
08/06/2017 08:14:25
TRẦN VĂN QUANG
13/06/2017 08:14:25
12/06/2017 09:40:05
17
384105170146
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
05/06/2017 14:31:17
NINH VĂN SINH
08/06/2017 14:31:17
05/06/2017 14:54:00
18
384105170145
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 09:45:57
NGUYỄN VĂN DŨNG
08/06/2017 09:45:57
05/06/2017 14:54:01
19
384105170144
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 09:10:38
NGUYỄN VĂN THỊNH
08/06/2017 09:10:38
05/06/2017 14:54:01
20
384105170143
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 09:01:39
PHAN ĐỨC HIỆP
08/06/2017 09:01:39
05/06/2017 14:54:01
21
384105170142
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 08:58:54
ĐINH VĂN THANH
08/06/2017 08:58:54
05/06/2017 14:54:01
22
384105170141
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 08:55:09
TRẦN THỊ YẾN
08/06/2017 08:55:09
05/06/2017 14:54:01
23
384105170140
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 08:50:57
ĐỖ THỊ HƯỜNG
08/06/2017 08:50:57
05/06/2017 14:54:01
24
384105170139
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 08:47:26
PHẠM VĂN LÀNH
08/06/2017 08:47:26
05/06/2017 14:54:01
25
384105170138
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 08:39:44
NGUYỄN LÂM THAO
08/06/2017 08:39:44
05/06/2017 14:54:01
26
384105170137
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
05/06/2017 08:36:34
LÊ VĂN THẮNG
08/06/2017 08:36:34
05/06/2017 14:54:01
27
384105170136
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
01/06/2017 15:33:31
VŨ TUẤN ANH
06/06/2017 15:33:31
05/06/2017 14:54:12
28
384105170135
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
01/06/2017 15:13:41
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
06/06/2017 15:13:41
05/06/2017 14:54:12
29
384105170134
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 15:04:53
MAI VĂN KHANG
06/06/2017 15:04:53
05/06/2017 14:54:20
30
384105170133
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 10:41:38
NGUYỄN MINH DŨNG
06/06/2017 10:41:38
05/06/2017 14:54:48
31
384105170132
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:50:02
NGUYỄN TÁC HOÀN
06/06/2017 09:50:02
05/06/2017 14:54:48
32
384105170131
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
01/06/2017 09:35:17
TRỊNH THỊ TƯƠI
06/06/2017 09:35:17
05/06/2017 14:55:01
33
384105170130
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:29:41
HOÀNG NGỌC MÂY
06/06/2017 09:29:41
05/06/2017 15:03:07
34
384105170129
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:24:36
NGUYỄN VĂN NIÊN
06/06/2017 09:24:36
05/06/2017 15:03:07
35
384105170128
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:21:14
ĐÀO THỊ TỐT
06/06/2017 09:21:14
05/06/2017 15:03:07
36
384105170127
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:09:04
NGÔ THỊ NHIÊN
06/06/2017 09:09:04
05/06/2017 15:03:07
37
384105170126
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:04:51
TRẦN THỊ TƠ
06/06/2017 09:04:51
05/06/2017 15:03:08
38
384105170125
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
01/06/2017 09:01:36
TRỊNH XUÂN CHỊCH
06/06/2017 09:01:36
05/06/2017 15:03:08

    

Các tin khác


Diện tích: 207 Km2

Dân số (2010): 172.399

Liên kết ảnh