Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Mức hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy

Cùng với việc triển khai cấp bách các biện pháp khoanh vùng, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, tránh lây lan, phát sinh ra diện rộng. Huyện Kim Sơn cũng quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dịch thực hiện nghiêm túc quy trình, hồ sơ trong việc tiêu hủy lợn mắc bệnh. Đồng thời tổng hợp, thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ cho người dân

 

Lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi được đưa đi tiêu hủy theo quy định tại xã Kim Chính

 

Mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy, cụ thể như sau:

 

Trước ngày 08/5/2019: Đối với lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP  ngày 09/01/2017 của Chính phủ cho tất cả các loại lợn là 38.000 đồng/kg lợn hơi.

 

Từ ngày 8/5/2019: Theo Quyết định số 542, ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh (dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh) bắt buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan (kể cả khi xuất hiện dịch bệnh nhưng chưa được công bố dịch theo quy định của pháp luật), với mức: Đối với lợn thịt, lợn con các loại hỗ trợ 32.000 đồng/kg thịt lợn hơi. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ 48.000 đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn thịt và lợn con).

 

Từ ngày 20/5/2019: Theo Quyết định số 582, ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh “về việc điều chỉnh Khoản 1, điều 1, Quyết định số 542, ngày 8/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình” về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, quy định mức hỗ trợ đó là: Đối với lợn thịt, lợn con các loại hỗ trợ 26.000 đồng/kg thịt lợn hơi. Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác hỗ trợ 39.000 đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn thịt và lợn con).

 

Việc hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy nhằm khắc phục được phần nào khó khăn về kinh tế cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy và có thêm nguồn vốn tái đàn lợn sau khi dịch bệnh kết thúc. Theo đó, các hộ chăn nuôi chủ động thông báo tới chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng khi hộ gia đình có hiện tượng lợn mắc bệnh, không bán chạy lợn ốm, lợn chết ra thị trường.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện