Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

MTTQ xã Định Hóa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực, hiệu quả của các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã, MTTQ xã Định Hóa đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động sự tham gia ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM.

 

Để mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn của tiêu chí số 2 về giao thông, gia đình bà Lê Thị Tư - xóm 2 đã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất của gia đình, đóng góp 250.000/khẩu, ngoài ra gia đình bà Tư còn ủng hộ xóm 4 triệu đồng đổ bê tông mở rộng tuyến đường trục của xóm, bà Lê Thị Tư cho biết thêm: Được sự vận động của Ban công tác mặt trận xóm và các đoàn thể, gia đình bà hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân là chủ thể nên gia đình bà đã tự nguyện hiến đất và đóng góp tiền, ngày công để mở rộng tuyến đường trục xóm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, lao động, sản xuất.

 

Xóm 2, xã Định Hóa có đường trục xóm dài 648m, bề ngang chỉ rộng hơn 2m. Để góp phần đáp ứng tiêu chí về giao thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ban công tác mặt trận xóm đã  phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động, nguyên vật liệu xây dựng mở rộng tuyến đường trục xóm. Ban công tác mặt trận xóm góp phần tháo gỡ khó khăn cho chính quyền khi vận động thành công được 4 hộ dân trong xóm tự nguyện hiến hơn 400m2 đất  mở đường giao thông. Cùng với đó, nhân dân trong xóm tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, trồng các loại hoa ven đường thay thế cỏ dại, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

 

Nhân dân xóm 2 trồng và chăm sóc đường hoa

 

Chung tay xây dựng nông thôn mới, MTTQ xã Định Hóa đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến trong các tầng lớp nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, những chính sách của Chính phủ, của các địa phương để nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Song song với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, các nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc chú trọng công tác tuyên truyền, MTTQ xã Định Hóa thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở. Các hoạt động đều do nhân dân làm chủ và trực tiếp tham gia với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, bà Phạm Thị Thoa – chủ tịch UBMTTQ xã Định Hóa cho biết: Đi đôi với tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ xã  còn vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch các quy hoạch, đề án, tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện, nhất là việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực đóng góp của nhân dân trong đầu tư xây dựng cơ bản, tạo dự đồng thuận trong nhân dân.

 

Trường mầm non được đầu tư xây mới 6 phòng học

 

Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, đến nay, nhân dân trong xã đã đóng góp trên 17 tỷ đồng thực hiện XDNTM, trong đó: 13,9 tỷ đồng làm đường giao thông, 2,6 tỷ thực hiện dồn điền đổi thửa, trên 1,1 tỷ đồng làm nhà văn hóa xóm; tự nguyện hiến 0,27 ha đất làm đường giao thông, hiến 1,5 ha đất thực hiện dồn điền đổi thửa, hàng nghìn ngày công lao động thực hiện các công trình NTM.

 

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, MTTQ xã Định Hóa đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền xã hoàn thành mục tiêu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện