Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Lưu Phương: Hiệu quả từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”

 Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, Lá lành đùm lá rách” và để công tác Đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Lưu Phương được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, vận động Quỹ, góp phần quan trọng giúp các các gia đình chính sách, hộ nghèo nâng cao đời sống…

 

 Đến hết ngày 30/9/2017, tổng số tiền vận động được theo đăng ký ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” toàn xã được trên 90 triệu đồng. Có được kết quả này là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức thành viên, sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động các cấp, các ngành.

 

Từ nguồn Quỹ vận động được, tính đến ngày 30/10/2018, Ban Vận động Quỹ xã Lưu Phương đã sử dụng trên 43 triệu đồng hỗ trợ xây dựng  nhà đại đoàn kết, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, thăm tặng quà hộ khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập…

 

Hỗ trợ xây nhà Bà: Hoàng Thị Gấm, hộ nghèo xóm 9

 

Tặng quà gia đình chính sách dịp tết Nguyên đán

 

Việc xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” và các hoạt động an sinh xã hội trong xã đã tạo sức lan toả , trở thành hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BVĐ ngày 31/10/2018 của Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” huyện Kim Sơn về xây dựng quỹ năm 2018, xã Lưu Phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, để nhân dân thấy rõ việc tham gia xây dựng Quỹ không những là tình cảm, sự tri ân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cùng với cộng đồng thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, hộ nghèo, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Hoàng Thị Hà Phương – CCVHTT xã Lưu Phương