Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Liên đoàn lao động huyện triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 14/01/2020, LĐLĐ huyện tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, các cấp công đoàn trong huyện phối hợp tốt với chính quyền, cơ quan chuyên môn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác công đoàn. Trong năm, thành lập mới 2 công đoàn cơ sở, tiếp nhận và quản lý thêm 920 đoàn viên công đoàn mới. Việc làm, thu nhập, đời sống của CNVCLĐ ổn định với mức lương bình quân khu vực Nhà nước 4,7 triệu đồng/người/tháng; thu nhập của CNLĐ trong các Doanh nghiệp đạt bình quân 4,2 triệu đồng/người/tháng.

 

LĐLĐ huyện phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019 “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Trong năm, đã chăm lo cho trên 4.000 người lao động với số tiền hơn 350 triệu đồng; tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn được vay vốn tạo việc làm từ quỹ hơn 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây sửa nhà cho 3 gia đình CNLĐ khó khăn về nhà ở số tiền 80 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng trên 100 xuất quà trị giá trên 40 triệu đồng cho gia đình CNLĐ, học sinh là con CNLĐ vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập dịp tết nguyên đán và tháng công nhân.

 

 

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động được quan tâm thực hiện hiệu quả, góp phần động viên khích lệ CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

 

Năm 2020, với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”,  LĐLĐ huyện phấn đấu phát triển mới từ 300 đoàn viên trở lên và thành lập 2 công đoàn cơ sở; 85% CĐCS khu vực nhà nước và 65% CĐCS khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt loại tốt; phấn đấu 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 80% doanh nghiệp tổ chức được các hoạt động tháng công nhân và tháng hành động ATVSLĐ; trong năm ký kết từ 1-2 chương trình phúc lợi chăm lo lợi ích đoàn viên, vận động hỗ trợ xây sửa 01 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ nghèo.

 

Các công đoàn cơ sở trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2020

 

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua năm 2020 và tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các công đoàn cơ sở trực thuộc. Nhân dịp này 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019 đã được LĐLĐ và UBND các cấp biểu dương, khen thưởng.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng