Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Liên đoàn lao động huyện tham gia điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Sáng 6/12, Liên đoàn lao động huyện tổ chức cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên UBKT LĐLĐ huyện, cán bộ chuyên trách công đoàn huyện tham gia điểm cầu hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Đồng chí Mai Văn Chất – Chủ tịch liên đoàn lao động huyện dự và chủ trì

 

Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII được tổ chức trong 1 ngày với 5 nội dung. Nội dung 1: Về tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Nội dung 2 : Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới. Nội dung 3 về Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới. Nội dung 4 về Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn; Nội dung 5: Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn.

 

Các đại biểu dự hội nghị tập trung học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

 

Thông qua hội nghị trực tuyến lần này sẽ giúp cho các đại biểu hiểu và nhận thức đúng đắn các Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 được thông qua. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, các đại biểu theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết gắn với thực tiễn của công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của công đoàn cơ sở, qua đó đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, luôn là cầu nối trong mối quan hệ người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

                                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện