Hôm nay, Chủ nhật ngày 09/08/2020

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 15/5/2020 đến ngày 21/5/2020

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Sáu
Ngày 15/5/2020

07h00’ Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần (Đ/c Chủ tịch)

14h00’ Hội nghị trực tuyến của Trung ương về công tác PCTT&TKCN năm 2020. Địa điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện (Đ/c Phương-PCT)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt văn kiện, đề án nhân sự, đại hội đảng bộ các xã, thị trấn; công tác kiểm tra giám sát và thi hành ký luật đảng

 

08h00’ Đấu giá tài sản trên đất gắn liền với QSD đất trường Mầm non Đồng Hướng (Đ/c Ngọc-PCT)

 

Thứ Bảy
Ngày 16/5/2020

Trực cơ quan: Đ/c Chủ tịch; Đ/c Liêm - CVP

Chủ Nhật
Ngày 17/5/2020

Trực cơ quan: Đ/c Cao Sơn - PCT; Đ/c Chinh - PCVP

Thứ Hai
Ngày 18/5/2020

07h00' Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần (Phòng Giáo dục và Đào tạo kể chuyện)

 

07h30' Tổ công tác của Sở Nội vụ làm việc, thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính huyện Kim Sơn năm 2019 (Đ/c Phương-PCT)

 

14h làm việc với UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa về dự án cầu dân sinh. Địa điểm: Tại UBND huyện Nga Sơn (Đ/c Chủ tịch)

 

Thứ Ba
Ngày 19/5/2020

Từ ngày 19-20/5/2020 dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chất Bình, Tân Thành, Kim Định

 

08h00’ Sở Tư pháp tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Luật thi hành án dân sự về đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (Đ/c Phương-PCT)

 

Thứ Tư
Ngày 20/5/2020

Từ ngày 20-21/5/2020 dự kiến đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Định

14h Lãnh đạo UBND huyện giao ban tuần

Thứ Năm
Ngày 21/5/2020

08h00' Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp công dân (Đ/c Cao Sơn-PCT)

14h00 Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần (Đ/c Chủ tịch)

 

Lịch khác