Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Lễ trao huy hiệu Đảng và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm ở Đảng bộ xã Kim Hải

Ngày 02/8/2018, Đảng uỷ xã Kim Hải tổ chức “Lễ trao Huy hiệu Đảng và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, sinh hoạt  tư tưởng quý III năm 2018. Đồng chí Biện Hồng Quân, Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên
 
Trong dịp này, Đảng ủy xã Kim Hải có 2 Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, đó là đồng chí Lê Văn Luyện, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và đồng chí Phạm Văn Duyên, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đây là những đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta nói chung, của Đảng bộ xã Kim Hải nói riêng. Trong những năm qua, hai đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Biện Hồng Quân, Thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí và phát biểu, ghi nhận những đóng góp của các đồng chí, đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện mong rằng các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp của Đảng trên từng vị trí của mình, góp phần đưa Đảng bộ xã Kim Hải ngày càng vững mạnh.
 
Hội nghi sơ kết công tác xây dựng Đảng
 
Vsơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy xã Kim Hải đã nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường Đảng ủy đã phát huy tính chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân trong việc chăn nuôi, trồng trọt; lãnh đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018: Đảng ủy xã Kim Hải tiếp tục tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác đoàn thể quần chúng. Trong đó, có một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định địa phương, đẩy mạnh phát triển kin tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
                                                              
Mai Mai - xã Kim Hải