Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Lễ ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

Với lực lượng mít tinh, diễu hành khoảng 600 người là đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân; Lễ ra quân Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018 mong muốn sẽ góp phần giúp nhân dân hiểu rõ tác hại, hiểm họa của ma túy. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phầm thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy”, ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, ngày Quốc tế phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
 
Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả và từng bước đầy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Hoàng Văn Phương -  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị:  Các cấp ủy, Chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống ma túy và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị về “ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, gắn công tác phòng, chống ma túy với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;  tập trung công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với phương châm “ Ba không” đó là: không thử, không sử dụng; không buôn bán ma túy; không che giấu, làm ngơ trước các biểu hiện của tệ nạn ma túy; chú trọng tuyên truyền phổ biến về tác hại hậu quả nghiêm trọng của tệ nạn ma túy và phổ biến giáo dục về phòng chống ma túy tới các tầng lớp nhân dân một cách thường xuyên ở mọi lúc, mọi nơi; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; tập trung đấu tranh với các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ các đối tượng, đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động thông qua huyện. Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, đa dạng hóa các hình thức cai nghiện, quan tâm cả cai nghiện ở trung tâm và cai nghiện ở cộng đồng gia đình; điều trị cắt cơn nghiện với điều trị giảm hại bằng chất thay thế methadone; tất cả cộng đồng hiểu, cảm thông, chia sẻ, động viên người nghiện cai nghiện, dùng chất thay thế thành công.
 
Sau khi tham gia lễ phát động, lực lượng diễu hành  đã diễu hành theo hướng từ rạp Kim Mau đến tiểu khu 1, và từ rạp Kim Mau đến tiểu khu 5, từ đó tạo tinh thần, khí thế sôi nổi, thể hiện sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện.
 
Một vài hình ảnh:
 
Các đồng chí trong Ban chỉ đạo “Phòng chống tội phạm và phòng chống các tệ nạn xã hội huyện Kim Sơn”
 
Các lực lượng tham gia mít tinh, diễu hành hưởng ứng Lễ ra quân Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
 
 
 
Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện