Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Lễ kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12 và Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2018

 

Sáng 26/12, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện tổ chức Lễ kỷ niệm ngày dân số Việt Nam và tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Dân số huyện chủ trì.

Đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Dân số - KHHGĐ của huyện những năm qua. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu của chiến lược dân số SKSS giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn huyện, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các ngành, đoàn thể, các địa phương, đặc biệt là cơ quan dân số tiếp tục tuyên truyền các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là kế hoạch 113-KH/HU của Huyện ủy và kế hoạch số 100/KH-UBND của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác dân số cho người dân nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số của huyện. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác Dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Mục tiêu năm 2019, toàn huyện nỗ lực thực hiện đồng bộ các nội dung chăm sóc SKSS/KHHGĐ để giảm và duy trì mức sinh thay thế một cách vững chắc; tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; từng bước nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần của người dân huyện nhà. Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0.2‰; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 2% và có trên 9.000 ca thực hiện KHHGĐ.

 

 

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Dân số - KHHGĐ của huyện năm 2018

 

Nhân dịp này, 4 tập thể và 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Dân số - KHHGĐ của huyện năm 2018 đã được biểu dương, khen thưởng./.

 

Trần Hằng – Đài Truyền thanh huyện