Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

LĐLĐ huyện tổ chức Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng 18/7/2018, LĐLĐ huyện phối hợp Phòng NN&PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho CĐCS các xã, thị trấn, doanh nghiệp có đông công nhân và một số CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn
 
Tại hội nghị tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở đã được trao đổi, thông tin kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện; tình hình sản xuất nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; các nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đi sâu phân tích nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với liên hệ thực tế của địa phương, đặc biệt là làm rõ và quán triệt tới các đồng chí học viên tiêu chí số 20 về sự tham gia giám sát, hài lòng của nhân dân trong xây dựng NTM tại Ninh Bình, qua đó thể hiện vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó học viên cũng được quán triệt một số nội dung quan trọng có tính định hướng dư luận về Luật đặc khu và Luật An ninh mạng.
 
Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện  nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định tốt  trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nông thôn mới, trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về Luật đặc khu và Luật an ninh mạng. Qua đó tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, công nhân, viên chức lao động và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời luôn cảnh giác tỉnh táo trong tiếp nhận và xử lý thông tin trên mạng Internet, tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động, gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước và địa phương./.

Trần Hằng- Đài Truyền thanh huyện