Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

LĐLĐ huyện Kim Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng 12/7, LĐLĐ huyện kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2019, 73 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình 7/1946 - 7/2019, tôn vinh các doanh nghiệp “Vì người lao động”, biểu dương 32 cán bộ công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Mai Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hoàng Văn Thắng - PBT Huyện ủy; Hoàng Văn Phương - PCT UBND huyện; lãnh đạo các công đoàn cơ sở, lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn, các đơn vị ký thỏa thuận hợp tác với LĐLĐ huyện.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

 Tại hội nghị, các đại biểu về dự đã cùng nhau ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn. Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, trải qua 90 năm đồng hành cùng dân tộc, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, với Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hoà bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ và xây dựng CNXH. Do nhu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn cấp huyện, được sự chỉ đạo của Công đoàn Tỉnh và Thường trực Huyện uỷ, cuối năm 1979 BCH lâm thời công đoàn huyện Kim Sơn được thành lập. Tháng 7/1980 Công đoàn huyện Kim Sơn tiến hành Đại hội lần thứ nhất, đến nay đã qua 9 kỳ Đại hội, mỗi lần đại hội là một lần đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn huyện nhà. Năm 1979 khi tái lập lại tổ chức công đoàn Kim Sơn chỉ có trên 20 CĐCS với trên 400 CNLĐ, đến nay LĐLĐ huyện có 7.119 CNVCLĐ với gần 6.000 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt ở 146 CĐCS.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐVN, đứng trước những thách thức đặt ra, nhất là khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, đòi hỏi tổ chức Công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện chức năng đại diện cho người lao động; đồng thời phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ, đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động; mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện bản thân, phát huy bản chất cách mạng của giai cấp công nhân xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

 

Nhân dịp này, Liên đoàn lao động huyện Kim Sơn đã tặng giấy khen cho 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng trào thi đua yêu nước, tặng biểu tượng “Công đoàn vì người lao động” cho 6 công ty trên địa bàn huyện, trao Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 03 cá nhân.

 

Tặng biểu tượng “Công đoàn vì người lao động” cho 06 công ty trên địa huyện

 

Liên đoàn lao động huyện Kim Sơn tặng giấy khen cho 32 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng trào thi đua yêu nước

 

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

 

                              Tin, ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện