Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ Năm, Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình Minh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Sáng 06/7/2018, tại Nhà văn hóa trung tâm Thị trấn Bình Minh, Hội đồng nhân dân Thị trấn Bình Minh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Quang cảnh tại kỳ họp thứ Năm, HĐND thị trấn Bình Minh khóa XVII
 
Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình sử dụng đất đai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư  6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5; báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND thị trấn; báo cáo kết quả giám sát 6 tháng đầu năm, nội dung chương trình giám sát cuối năm 2018 của TT.HĐND thị trấn; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp, ý kiến kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND thị trấn khóa XVII và báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND thị trấn khóa XVII; thực hiện các kiến nghị cuả TT.HĐND thị trấn và Đoàn giám sát sau các cuộc giám sát; thông báo của MTTQ thị trấn về công tác tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và 02 báo cáo của Ban Kinh tế - xã hội và Ban pháp chế HĐND thị trấn.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò HĐND trong việc giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.  Hoạt động của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và mỗi đại biểu HĐND Thị trấn khóa XVII đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo luật định. Những ý kiến đề xuất về chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP được các Đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, nhất trí thông qua đúng trình tự, thủ tục
 
Theo báo cáo của UBND thị trấn, trong 6 tháng đầu năm 2018 UBND Thị trấn đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng theo sự chỉ đạo của UBND huyện, của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND Thị trấn, duy trì nghiêm túc chế độ giao ban, hội họp theo quy chế làm việc, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phát sinh. Trong chỉ đạo thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, các khối dân cư, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, tạo nên sức mạnh đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn.
 
Theo đó, lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển: Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm là 471 ha,trong đó gieo xạ 95% tổng diện tích. Sản xuất nông nghiệp năng suất bình quân đạt 54 tạ/ha, sản lượng ước đạt 25.434 tấn. Tổng giá trị xây dựng cơ bản ước đạt trên 4,8 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt trên 4.9 tỷ đồng, đạt 77% dự toán HĐND giao = 104% so với cùng kỳ năm 2017. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách xã hội, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, phát triển toàn diện cả về chất lượng và cơ sở vật chất. Công tác quân sự quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến ANTT. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND thị trấn cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, AN – QP 6 tháng cuối năm 2018.
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND thị trấn Bình Minh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành tại kỳ họp: Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và Nghị quyết về việc thông qua nội dung chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thị trấn.
 
Vũ Thị Huyền – Công chức Văn hóa – Thông tin thị trấn Bình Minh