Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX

Sáng 15/5, Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để nghe và cho ý kiến vào tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương.

Chủ tọa kỳ họp


Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí Thường trực HĐND điều hành kỳ họp.
 
Dự hội nghị còn có các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, đại biểu HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016 – 2021), lãnh đạo 1 số ban, ngành có liên quan, đồng chí chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Lưu Phương

Quang cảnh kỳ họp


Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương. Theo đó, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương chủ đầu tư là UBND huyện. Mục tiêu đầu tư: thực hiện quy hoạch chi tiết 1/500 khu giãn dân cư xã Lưu Phương, phục vụ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng khu trụ sở làm việc của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện và các công trình cơ sở hạ tầng trong khu trung tâm hành chính chính trị của huyện. Quy mô đầu tư có các hạng mục như: đường giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện. Tổng mức đầu tư dự án là 292.550 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách huyện (từ nguồn đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu giãn dân cư xã Lưu Phương). Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018.
 
Tiếp đó, các Đại biểu HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương.
 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện