Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Tân Thành

Sáng 31/12, HĐND xã Tân Thành long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND xã Tân Thành

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của xã Tân Thành nêu rõ: Năm 2019, với sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Tân Thành đạt được những kết quả quan trọng, đạt và vượt 8/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 3.910 tấn, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 103 triệu đồng. Bình quân thu nhập đầu người đạt 35 triệu đồng/ người/năm. Chăn nuôi gia súc gia cầm tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động sản xuất, TTCN, dịch vụ và thương mại có bước phát triển ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho người dân. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện và giữ vững các tiêu chí. Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới được duy trì và nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị được giữ vững.

 

Trong năm, HĐND xã đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đề ra theo đúng kế hoạch. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng quy định.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2019, Tân Thành còn một số tồn tại, hạn chế như: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất nông nghiệp chưa toàn diện, một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài chính còn để xảy ra sai phạm; công tác vệ sinh môi trường, ATTP ở một số xóm còn hạn chế, vẫn còn tình trạng đổ rác thải, xả chất thải chăn nuôi ra sông; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân còn chậm, chưa dứt điểm…

 

Về mục tiêu phát triển kinh tế năm 2020, Tân Thành tập trung phát triển kinh tế toàn diện; huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển; xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh trật tự, quân sự địa phương… Với 12 chỉ tiêu cụ thể, Tân thành đã xây dựng 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đề ra.

 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã Tân Thành đã tiến hành xem xét, thảo luận thông qua một số Nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

 

                                                                                Tin, ảnh: Mai Hoa