Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Như Hòa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 31/7/2018, Thường trực HĐND xã Như Hòa tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Các đại biểu dự kỳ họp
 
Tại kỳ họp, các đại biểu  được thông qua các báo cáo, tờ trình: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Quy chế tổ chức lễ tang đối với nhân dân trên địa bàn xã Như Hòa. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.  Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp và ý kiến, kiến nghị của cử tri xã trước kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XIX. Báo cáo của HĐND xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND xã. Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND xã và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp và trước kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XIX.  Báo cáo trả lời của HTXNN đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XIX. Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tờ trình về việc xin giao đất xây dựng Chùa Tuần Lễ, xã Như Hòa. Tờ trình về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND xã. 
 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, báo cáo chỉ rõ; được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện, các ban ngành chức năng của huyện, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, nhân dân xã Như Hòa đoàn kết, thống nhất, thi đua lập thành tích và đạt được kết quả trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp được mùa; đối với lúa cao sản, năng suất thống kê đạt 67 tạ/ha; đối với lúa chất lượng cao, năng suất đạt 51 tạ/ha. Tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch, kết quả tiêm phòng, đàn trâu bò đạt 100%, tiêm phòng dại cho đàn chó đạt 86%, đàn gia cầm đạt 86,2%, tỷ lệ tiêm phòng đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, triển khai ký cam kết đối với các hộ chăn nuôi vịt, trâu, bò trên địa bàn xã. Năm 2018, xã đã đăng ký và triển khai kế hoạch xây dựng khu dân cư kiểu mẫu - khu dân cư Việt Hùng (xóm 1 và xóm 2), chỉ đạo Ban phát triển NTM các xóm tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM, phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTMGiá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 18,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2017 là 10,3%. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 3.089.240.282 đồng. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt.
 
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và được trả lời các chất vấn, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Qua 1 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước cử tri, Kỳ họp thứ 5, HDND xã Như Hòakhóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021đã thành công tốt đẹp, kỳ họp thông qua và nhất trí cao 3 Nghị Quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Nghị quyết về việc xin giao đất và xây dựng Chùa Tuần Lễ, xã Như Hòa. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 HĐND xã khóa XIX.
 

                             Ninh Thị Truyền – Văn hóa – Thông tin xã Như Hòa