Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ 5, HĐND xã Chất Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 20/7/2018 thường trực HĐND xã Chất Bình tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 .

Các đại biểu dự kỳ họp
 
Sau lễ khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND xã, các đại biểu dự kỳ họp được nghe UBND xã trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Thường trực MTTQ xã báo cáo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017. Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2018. Báo cáo dự toán ngân sách năm 2018. Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Báo cáo tiếp thu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp HĐND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã. Báo cáo thẩm tra của ban pháp chế. Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội.
 
Qua các báo cáo; 6 tháng đầu năm 2018 dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tích cực chủ động điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đạt kết quả cao. Về sản xuất nông nghiệp toàn xã gieo cấy vụ chiêm 342 ha năng xuất bình quân đạt 60 tạ/ha, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ được duy trì và phát triển, Công tác thông tin tuyền truyền, văn hóa văn nghệ tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh dưới nhiều hình thức.
 
Về giáo dục: lãnh đạo 3 nhà trường hoàn thành tốt chương trình giáo dục, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, đến nay 3/3 cấp học đạt chuẩn, sô lượt khám và điều trị tại trạm Y tế xã đạt trên 2.000 người. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi và uống Vitamin A cho các cháu đạt 100% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, ban thương binh xã hội xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát đầy đủ, an toàn, đúng đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, người nghèo, các gia đình có công, gia đình chính sách, đối tượng người cao tuổi. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới bước đầu đã thu được nhiều kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp hoạt động có nhiều tiến bộ.
 
Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và được trả lời các chất vấn, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp đã thông qua và nhất trí cao các Nghị quyết được trình trước kỳ họp.
    

 Phạm Thị Thu – Trưởng đài TT xã Chất Bình