Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 05/3/2020, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường trong năm 2020) để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và ban hành một số Nghị quyết về phát triển KT-XH.

Đại biểu bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch HĐND huyện

 

Trong chương trình làm việc, Kỳ họp đã trình, biểu quyết, nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hoàng Hà - Nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện do chuyển công tác. Tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Lãnh đạo huyện chúc mừng tân Chủ tịch HĐND huyện

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện  tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Viễn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Nguyên Trưởng phòng nội vụ huyện; Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Trung tá Ngô Xuân Nam, TVHU, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện và Ông Nguyễn Minh Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ.

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Cùng với thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND huyện đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra của Ban KT-XH đối với các nội dung của UBND huyện trình về lĩnh vực ngân sách và đầu tư. Thông qua 9 Nghị quyết về phát triển KT-XH của huyện.

Đ/c Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc

 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện đã tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, vai trò của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị từng bước tiếp tục được khẳng định.

 

Tiếp nối và phát huy những kết quả mà HĐND huyện đã đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm ban hành những chính sách phù hợp với điều kiện của huyện; chú trọng thực hiện chức năng giám sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của Nhân dân, thực sự là cầu nối để phản ánh kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có chức năng giải quyết.

 

Thường trực HĐND huyện khẩn trương trình Thường trực HĐND tỉnh, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu đối với các chức danh theo quy định phải trình cấp trên phê duyệt.

 

UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện vừa thông qua, quyết định việc giao dự toán cho các đơn vị sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ. Sớm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức việc đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu vực xóm 9 xã Lưu Phương; tiếp tục tổ chức đấu giá khu 39 ha theo cơ chế đặc thù của huyện. Đồng thời quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật, tối ưu về kinh tế - kỹ thuật, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

 

Các cấp, các ngành, cơ quan thông tin và các vị đại biểu HĐND huyện chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nhất là chủ trương HĐND huyện đã thông qua để người dân hiểu rõ, hiểu đúng tạo sự thống nhất, đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân.

 

Các cơ quan có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, rà soát các nhiệm vụ theo quy định cần được HĐND huyện xem xét, quyết định, đề xuất đưa vào nội dung chương trình kỳ họp HĐND huyện. Đối với lĩnh vực đầu tư công, các cơ quan được giao nhiệm vụ cần chú trọng đầu tư thời gian, xây dựng có chất lượng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện để chủ động trong việc trình HĐND huyện thông qua.

 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát theo thẩm quyền, nhất là giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết ban hành tại kỳ họp, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nội dung đại biểu đã chất vấn, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, đề nghị tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng