Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Hùng Tiến khóa XV – nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng 20/12,  HĐND xã Hùng Tiến khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường lệ cuối năm theo quy định. Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu HĐND xã sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và cho ý kiến về 9 báo cáo, 6 tờ trình và 5 nghị quyết; thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND xã Hùng Tiến, khóa XV

 

Trong năm 2019, tình hình kinh tế, xã hội xã Hùng Tiến ổn định và tiếp tục có bước phát triển, sản xuất nông nghiệp đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, năng suất lúa cả năm đạt 104,75 tạ/ha. Các chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu ngân sách năm 2019 đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 313,98% dự toàn HĐND xã giao.

 

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn được thực hiện chủ động, tích cực; công tác xây dựng cơ bản được tập trung giải quyết. Duy trì và thực hiện tốt việc thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các chính sách xã hội được đảm bảo, qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,93%.

 

Duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Trách nhiệm của người đứng đầu được nâng cao, kỷ cương, kỷ luật hành chính  được tăng cường, tạo sự đổi mới, chuyển biến về lề lối làm việc, thái độ, tác phong, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

 

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020  cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại như công tác vệ sinh môi trường ở một số đơn vị thực hiện chưa tốt, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, trộm cắp vẫn còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cao còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai.

 

 Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm mới 2020 như tập trung sản xuất nông nghiệp, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, hướng dẫn người dân làm hồ sơ, thủ tục cấp đổi giấy CNQSDĐ, tiếp tục giám sát các công trình do UBND xã là chủ đầu tư. Tăng cương công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Hoàn thành công tác quân sự địa phương 2020, đảm bảo an ninh nông thôn, tăng cường công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Minh Thảo -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết về một số vấn đề như xây dựng cơ bản và vệ sinh môi trường

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ 8 HĐND xã Hùng Tiến khóa XV – nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.                                

 

   Tin,ảnh: Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện