Hôm nay, Thứ sáu ngày 14/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn triển khai Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Trong thời gian này huyện Kim Sơn đang tập trung triển khai đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đảng bộ huyện Kim Sơn hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng gồm 29 đảng bộ, 43 chi bộ trực thuộc, với trên 7.600 đảng viên. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 182-KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Kế hoạch 167-KH/HU ngày 21/11/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chọn Thượng Kiệm là đơn vị Đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Huyện ủy thành lập các tiểu ban, các tổ công tác, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền thời gian trước khi diễn ra đại hội đảng các cấp.

Đến trung tuần tháng 3 các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội Đảng viên

 

Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch ở cấp mình sát với tình hình thực tiễn, qua đó giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm, đồng thời cụ thể hóa việc triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ trực thuộc, đảm bảo việc tổ chức đại hội chi bộ diễn ra đúng tiến độ và quy định. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất của đảng viên trong thực hiện chủ trương, đến trung tuần tháng 3 các chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội đảng cấp mình. Sau đại hội, không khí dân chủ, đoàn kết được giữ vững và phát huy, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên đang nhanh chóng đưa Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt công tác.

Đ/c Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành

Đ/c Mai Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Chính

Đ/c Đỗ Hùng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chất Bình

 

Ghi nhận tại xã Thượng Kiệm, đơn vị vinh dự được Đảng bộ huyện Kim Sơn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện. Thượng Kiệm đã chủ động trong xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, rà soát nhân sự, lựa chọn những cán bộ có trình độ, uy tín để đưa vào đề án nhân sự tham gia Ban chấp hành. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, các Đảng bộ tạm dừng tổ chức Đại hội, tập trung xây dựng đề án nhân sự, hoàn thiện các dự thảo văn kiện và các nội dung có liên quan. Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Thượng Kiệm đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI vào ngày 29-30/4; hiện nay, các xã cũng đồng loạt tổ chức đại hội. Tính đến ngày 20/5, đã có 11 đảng bộ xã, 27 chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy tổ chức thành công Đại hội. Các chi bộ, đảng bộ còn lại đang tích cực hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho đại hội đảm bảo 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đại hội xong trong tháng 6.

Công trình Cổng chào chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đang được đẩy nhanh tiến độ

 

Song song với việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, hiện nay các nhiệm vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV cũng đang tích cực triển khai. Văn kiện đại hội, đề án nhân sự đã cơ bản hoàn thành, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, các công trình chào mừng như: Hạng mục Hội trường 500 chỗ ngồi thuộc Dự án xây dựng Trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Cổng chào huyện Kim Sơn và Cầu Đồng Đắc, xã Đồng Hướng đang được đẩy nhanh tiến độ.

 

Trước Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Kim Sơn tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, khẩn trương hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân hướng về Đại hội đảng các cấp.

 

Theo kế hoạch, Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy sẽ hoàn thành trong tháng 6 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn dự kiến diễn ra trong tháng 8/2020. Hiện, các cấp ủy đang tập trung cao cho công tác chuẩn bị, trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn việc chuẩn bị tại các cơ sở Đảng, đảm bảo thành công đại hội các cấp theo kế hoạch.

 

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy cùng sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các cấp ngành, đại hội đảng bộ các cấp huyện Kim Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện Kim Sơn ngày càng phát triển./.

 

Trần Hằng