Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn trên 90% diện tích lúa mùa trỗ bông

Đến thời điểm này, trên 90% diện tích lúa mùa của huyện đang trong giai đoạn trỗ bông, chắc xanh đến chín đỏ đuôi. Nhìn chung trên phạm vi toàn huyện lúa sinh trưởng và phát triển tốt do đảm bảo nước và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

 

 

Diện tích lúa mùa của xã Đồng Hướng đang giai đoạn chắc xanh, chín đỏ đuôi

 

Để đảm bảo năng suất cuối vụ, hiện nay các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các địa phương hướng dẫn các hộ xã viên thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc lúa mùa cuối vụ như: Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện các đối tượng dịch hại, đặc biệt chú ý đến đối tượng rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn…để có biện pháp phun phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng, theo phương pháp “4 đúng”. Các đội thủy nông khoanh vùng để điều tiết nước hợp lý, mở máng tiêu nước ở những vùng lúa mùa chắc xanh, chín đỏ đuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch lúa mùa ở khung thời vụ tốt nhất.

 

Dự kiến các xã, Hợp tác xã nông nghiệp thu hoạch lúa mùa đại trà khoảng từ cuối tháng 10, những diện tích lúa cấy sớm có thể thu hoạch từ trung tuần tháng 10.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện