Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

Ngày 27/12/2019, Phòng Tư pháp huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị giao ban, tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020. Tham dự hội nghị gồm có Lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Các Đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác tư pháp trong năm 2019, theo đó trong năm ngành Tư pháp tập trung thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các văn bản luật mới có hiệu lực cũng như các văn bản gắn liền với đời sống của nhân dân như Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở…

 

Điểm nổi bật trong công tác tư pháp của huyện là đã tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" trên địa bàn huyện, kết thúc thời hạn nộp bài dự thi có 18.318 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và học sinh, nhân dân trên địa bàn tham gia dự thi và nộp bài về cho Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện; Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận đạt giải cho 06 tập thể và 11 giải cá nhân. Thông qua Cuộc thi đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và học sinh, nhân dân trên địa bàn huyện có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, quy định của Luật An ninh mạng; góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp đã hướng dẫn thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, chứng thực không để xảy ra vi phạm, sai sót; đội ngũ công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Phòng Tư pháp huyện cũng đã triển khai thực hiện phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của bộ. Công tác hòa giải được quan tâm, kiện toàn 298 tổ hòa giải với 1.757 hòa giải viên. Trong năm đã tiếp nhận 102 vụ việc, kết quả đã hòa giải thành 77 vụ việc đạt 75,5%, hòa giải không thành 8 vụ việc, đang hòa giải 17 vụ. Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hoạt động của công tác tư pháp tại các xã, thị trấn.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Tư pháp huyện nhấn mạnh, trong năm 2020 ngành Tư pháp cần phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc nhập dự liệu hộ tịch trên phần mềm Hộ tịch của Bộ Tư pháp. Đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

 

Phòng Tư pháp huyện