Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn tập trung gieo cấy lúa chiêm xuân

Để hoàn thành gieo cấy gần 8.200ha lúa xuân, những ngày qua tranh thủ thời tiết thuận lợi, ruộng bừa được cấy, bà con nông dân huyện Kim Sơn xuống đồng với quyết tâm gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

 

Ngay từ sáng sớm cũng như nhiều gia đình nông dân khác trong huyện, gia đình bà Nguyễn Thị Mong (xóm 3 xã Hùng Tiến) lại tất bật với việc vận chuyển mạ ra đồng gieo cấy lúa đông xuân cho kịp thời vụ. Năm nay gia đình bà Mong tiếp tục gieo cấy giống lúa chất lượng cao Bắc Thơm số 7 trên toàn bộ 1,5ha ruộng của gia đình. Bà Mong cho biết: Thời điểm gieo mạ bị rét dài ngày nên gia đình hết sức chú trọng đến khâu chăm sóc, che mạ, đến nay mạ sinh trưởng, phát triển tốt. Bên cạnh đó, việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nên khâu làm đất nhanh đảm bảo có ruộng được cấy trong khung thời vụ. Với việc huy động nhân lực, phương tiện xuống đồng thì dự kiến diện tích ruộng của gia đình bà hoàn thành gieo cấy vào 23/2.

 

Tuân thủ khung lịch thời vụ gieo cấy là điều kiện quan trọng, quyết định nhiều đến năng suất, sản lượng lúa. Do đó, Ban quản trị Hợp tác xã Cộng Thành (xã Chất Bình) đã tích cực tuyên truyền kế hoạch sản xuất của huyện, xã, thông tin lịch thời vụ cho người dân thông qua hệ thống đài truyền thanh xã, trong các buổi họp đội để người dân biết và thực hiện. Theo đó, Ban quản trị Hợp tác xã chỉ đạo xã viên tiến hành gieo mạ từ ngày 30-31/01/2020, thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mạ; chuẩn bị 8,5 tấn lúa giống; 45 tấn phân bón chất lượng tốt cấp cho bà con xã viên theo phương thức “ trả chậm”; tiếp nhận 13 kg thuốc diệt chuột của tỉnh, huyện cấp cho bà con xã viên trong hợp tác xã; mặt khác tiến hành gieo bổ sung diện tích mạ dự phòng đảm bảo đủ diện tích mạ gieo cấy.

Nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa xuân

 

Theo ông Trần Anh Khiêm – Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Thắng lợi ở cả 2 vụ lúa mùa và lúa chiêm xuân năm 2018-2019 đã và đang là tiền đề cho bà con xã viên các Hợp tác xã trên địa bàn phấn đấu gieo cấy, chăm sóc lúa cho vụ thâm canh mới với hy vọng đạt năng suất cao. Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2019-2020 năm nay toàn huyện gieo cấy 8.160ha, trong đó giống lúa thuần, lúa chất lượng cao chiếm 90% tập trung vào các giống lúa Bắc Thơm số 7, Nếp 97, LT 2, Đài thơm 8; còn lại 10% là các giống lúa lai, lúa cao sản như Nhị ưu 838, Phú ưu 1… mục tiêu phấn đấu năng suất bình quân 68,1 tạ/ha với tổng sản lượng 55.570 tấn.

 

Theo đó, để đảm bảo khung lịch thời vụ, trước khi bước vào gieo cấy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, kịp thời khắc phục, sửa chữa những đoạn kênh mương hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo nguồn nước tưới khi bước vào vụ sản xuất. Huyện đã nạo vét gần 100.00m3,  thủy lợi nội đồng theo kế hoạch; tiến hành lắp đặt, sửa chữa nhiều cống đầu kênh, cống bi các loại. Các Hợp tác xã phối hợp với Công ty khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động trong khâu lấy nước đổ ải. Qua 3 đợt lấy vào theo lịch xả của các hồ thủy điện thì 100% diện tích đất ruộng của huyện đủ nước. Sau khi có đủ nước, với phương châm “ ải phải nỏ, dầm phải ngấu” các địa phương trong huyện huy động phương tiện máy móc xuống đồng tập trung làm đất; Tổ chức tiếp nhận hơn 400kg thuốc diệt chuột từ ngân sách của tỉnh; 183 kg thuốc diệt chuột từ nguồn ngân sách của huyện cấp cho bà con xã viên tiến hành diệt chuột bảo vệ lúa sau khi được gieo cấy. Hướng dẫn nông dân tiến hành gieo mạ từ ngày 30-31/01 đối với lúa cấy; còn đối với lúa gieo thẳng thì việc gieo sạ được bắt đầu từ ngày 11-13/02 tất cả trên nguyên tắc đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật; có che phủ nilon phòng rét cho mạ. Khi đã có ruộng, bà con nông dân xuống đồng bắt tay vào gieo cấy đồng loạt từ 18/2. Đến nay đã có nhiều Hợp tác xã gieo cấy được trên 50% diện tích, điển hình như Đồng Hướng, Lai Thành, Yên Lộc, Kim Tân… Với tiến độ như hiện nay, dự kiến việc gieo cấy lúa đông xuân 2019 - 2020 sẽ đảm bảo kế hoạch đề ra là hoàn thành trước ngày 25/02.  

 

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ cấy lúa chiêm xuân trong khung thời vụ tốt nhất, các ngành chuyên môn của huyện cũng tích cực hướng dẫn, khuyến cáo bà con nông dân trong huyện các biện pháp chăm sóc lúa, trong đó chú trọng giữ mực nước phù hợp trên mặt bề ruộng với phương châm “ lấy nước làm áo” để tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, chăm bón đúng kỹ thuật và thường xuyên theo dõi dự thính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh kịp thời  - phấn đấu giành vụ đông xuân giành thắng lợi, đạt năng suất cao.

 

 Bài, ảnh: Nguyễn Hiền