Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn tạo bước đột phá trong năm 2020

Năm 2019 khép lại với nhiều thành tựu quan trọng của huyện trên tất cả các lĩnh vực, những kết quả đó một lần nữa khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của BCH đảng bộ huyện, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đồng bộ của các cấp chính quyền – đây chính là tiền đề quan trọng để huyện nhà vững tin bước vào năm 2020 với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra. Cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn về những thành tựu huyện nhà đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và định hướng trong năm 2020.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn

 

Phóng viên: Thưa đồng chí! Năm 2019 đã đi qua với những khó khăn, thuận lợi đan xen. Tuy nhiên, dưới sự điều hành linh hoạt, đúng định hướng, huyện nhà đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

 

Trong năm 2019, kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt trên 7,65%. Sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất và sản lượng lúa tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết có kết quả; xây dựng chính quyền có chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng, biên phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu KTXH năm 2019, trong đó có 3 lĩnh vực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được kết quả cao:

 

Một là: Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là thu thuế, phí, lệ phí đạt 150% kế hoạch.

 

Hai là: Giải quyết tồn tại về đất đai. Tập trung vào cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ trước đây các xã, thị trấn bán đất trái thẩm quyền; thực hiện việc đo đạc, cấp giấy sau dồn điền đổi thửa và xử lý vi phạm về việc chuyển đổi đất lúa trái thẩm quyền, xử lý vi phạm lấn chiếm bờ sông, hành lang đê, dòng sông.

 

Ba là: Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý các dòng sông, đảm bảo vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy và chống lấn chiếm dòng chảy có nhiều cố gắng, nhân dân có ý thức hơn trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon.

 

Phóng viên: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong năm 2019 công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện còn những tồn tại, hạn chế nào cần phải khắc phục, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

 

Một số tồn tại, hạn chế trong năm 2019 đó là: chỉ tiêu cơ cấu kinh tế chưa hoàn thành. Sản xuất nông nghiệp phát triển chưa toàn diện, chưa bền vững. Cơ sở vật chất trường lớp, trạm y tế một số địa phương chưa đáp ứng được với yêu cầu. Việc thực hiện hương ước, quy ước trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa nghiêm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn để xảy ra sai phạm... Một trong những tồn tại cần phải khắc phục ngay là tính chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chưa cao. Công tác tham mưu, đề xuất của một số cơ quan thuộc UBND huyện còn hạn chế, lúng túng và có việc chưa kịp thời. Việc xử lý vi phạm ở một số xã, thị trấn còn chậm, không dứt điểm. Đây là những tồn tại cần phải khắc phục, phải tập trung để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chủ động trong việc rà soát nội dung công việc các cơ quan, đơn vị, các phòng ban từng tuần, từng tháng để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Phóng viên: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2020, UBND huyện đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện:

 

Năm nay là năm cuối của nhiệm kỳ đại hội, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2020, UBND huyện rà soát các chỉ tiêu KTXH để tập trung lãnh đạo, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực:

 

Quản lý và khai thác vùng bãi bồi ven biển; đẩy mạnh phát triển CN – TTCN, tăng cường thu chi ngân sách. Trong đó, quan tâm những việc đang triển khai thực hiện trong năm 2019 như: giải quyết tồn tại về đất đai, công tác vệ sinh môi trường; tập trung thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo sự ổn định về kinh tế, chính trị và hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trên địa bàn các xã được sáp nhập.

 

Phóng viên: Vâng, xin cảm ơn đồng chí!

 

Thực hiện: Mai Hoa