Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn sau 3 năm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thời gian qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa và thấm sâu trong đời sống xã hội. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực, gắn với thực tiễn cuộc sống. Nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Xoay quanh nội dung này, Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy về những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, cũng như những giải pháp đã và đang được Huyện ủy Kim Sơn đề ra nhằm tạo sự lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo của Huyện Kim Sơn sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện Kim Sơn đã có nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao, được tỉnh ghi nhận, cụ thể:

 

Một là: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Huyện ủy Kim Sơn đã chủ động, kịp thời ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện, đặc biệt là hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc chuẩn bị nội dung và quy trình của một buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ.

 

Hai là: Huyện ủy đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo, phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu khu, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, cơ quan, lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng đảng, MTTQ, các đoàn thể, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện trực tiếp dự sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ thuộc đảng bộ các xã, thị trấn.

 

Ba là: Gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả giữa việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XI), chủ đề công tác hàng năm do tỉnh, huyện lựa chọn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ lựa chọn những vấn đề cấp thiết, bức xúc, những việc khó đăng ký với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tập trung giải quyết. Năm 2018, các đảng bộ, chi bộ trong toàn huyện đã đăng ký, thực hiện 127 việc khó, năm 2019 đăng ký thực hiện 126 việc khó. Với cách làm này, đã có nhiều việc khó, bức xúc được các chi bộ, đảng bộ tập trung giải quyết có hiệu quả như: Giải quyết đơn thư, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới…

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở học tập kinh nghiệm của Thành ủy Ninh Bình, từ năm 2018, Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Quyết định kèm theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Cách làm này đã góp phần giúp việc xếp loại các tổ chức đảng và đảng viên cuối năm sát thực hơn, qua đó đã phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu.

 

Kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc từ cơ sở, trong 3 năm qua, Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc tổ chức đối thoại với Nhân dân theo Quyết định 1248 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2018, các xã, thị trấn đã tổ chức 26 hội nghị đối thoại với Nhân dân; Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện tổ chức đối thoại với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố không tiếp tục tham gia công tác để tạo sự đồng thuận trong thực hiện Thông báo số 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Bốn là: Coi trọng và phát huy hiệu quả việc xây dựng các điển hình, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hiện nay, Kim Sơn đã có 50 mô hình thực hiện có hiệu quả, nổi bật như mô hình: Tự học, tự rèn, tự đào tạo của Công an huyện; Ngôi nhà khăn quàng đỏ, Thanh niên thắp sáng đường quê của Huyện Đoàn; Đơn vị không khói thuốc của Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Vận động nhân dân vùng giáo hiến tặng giác mạc và hiến máu nhân đạo của Hội chữ thập đỏ huyện; Vườn rau của bé tại Chi bộ trường Mầm non xã Đồng Hướng… Riêng phong trào hiến tặng giác mạc, Kim Sơn là điểm sáng được cả nước biết đến. Trong ba năm trở lại đây đã vận động được 781 người đăng ký hiến tặng, có 103 người đã hiến tặng sau khi qua đời. Tính đến nay, toàn huyện có 11.282 người đăng ký hiến tặng giác mạc, đã có 302 người hiến tặng sau khi qua đời.

 

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Phóng viên: Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện còn gặp khó khăn, vướng mắc gì, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Huyện ủy Kim Sơn nhận thấy có một số tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, cụ thể như:

 

Thứ nhất, còn không ít đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa hiểu, chưa nắm rõ những nội dung cốt lõi tư tưởng cải Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó dẫn đến việc học tập và làm theo tư tưởng của Người còn hạn chế.

 

Hai là, việc làm theo đạo đức của Người trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế nhất định. Cụ thể như: Biểu hiện xa dân, không lắng nghe ý kiến của nhân dân, có thái độ ứng xử không đúng mực với nhân dân; tình đồng chí, đồng đội ở nơi này, nơi kia cũng chưa thực sự chân thành, chưa thực sự nghĩa tình.

 

Ba là, việc học và làm theo phong cách của Bác trong đội ngũ cán bộ, công chức cũng còn nhiều hạn chế, còn theo lối tư duy nhiệm kỳ, tư duy theo lối mòn, cá biệt có nơi chưa tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trong lãnh đạo thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến không kiểm soát được công việc; một số cán bộ chưa thực hiện tốt việc nêu gương…

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, những giải pháp, cách làm Huyện ủy đã và đang đề ra nhằm tạo sự lan tỏa, từ đó nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đi vào thực chất, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Huyện ủy Kim Sơn tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sau:

 

Một là: làm tốt công tác tuyên tuyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 05, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Hai là: đề ra những nội dung học tập cụ thể, thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cụ thể:

 

Phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng đội, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiến quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo lợi ích đồng tiền.

 

Mọi cán bộ, đảng viên, công chức phải học tập phương pháp tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đẫm tình yêu thương con người, đề cao tinh thần trọng dân, thương dân, vì dân, chăm lo cho dân; nói phải đi đôi với làm; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; sống thanh cao, trong sạch, giản dị; quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương trước tập thể và cơ quan, đơn vị mình để người khác học tập và làm theo…

 

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình trong thực hiện Chị thị, đồng thời nghiêm túc trong việc góp ý, phê bình, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân người đứng đầu thực hiện chưa tốt các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                   Thực hiện: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện