Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn sẵn sàng cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cùng với các địa phương trong cả nước, huyện Kim Sơn đang chuẩn bị các điều kiện cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ diễn ra vào 01/4/2019.

 

Để chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện Kim Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 12 ủy viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; chỉ đạo 100% các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra.

 

Công tác tuyên tuyền được đẩy mạnh thông qua cổ động trực quan như chăng treo băngzôn, khẩu hiệu, qua hệ thống Đài phát thanh huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn xuống các thôn, xóm. Nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong tổng điều tra. Qua đó giúp người dân nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra và có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của các điều tra viên; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến.

 

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2019 (Ảnh sưu tầm)

 

Nét mới của cuộc tổng điều tra lần này là việc áp dụng công nghệ thông tin trong các bước điều tra nên việc tuyển chọn điều tra viên được huyện đặc biệt chú trọng, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện chỉ đạo BCĐ cấp xã, thị trấn tuyển đủ số lượng điều tra viên đảm bảo tiêu chuẩn là sử dụng thành thạo các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng để tham gia điều tra theo hình thức Capi - thu thập thông tin bằng phiếu điện tử ở 100% số địa bàn trong huyện. Huyện Kim Sơn đã tuyển chọn 189 điều tra viên và 27 tổ trưởng tham gia tổng điều tra. Qua danh sách tuyển chọn bước đầu đánh giá đội ngũ điều tra viên đáp ứng yêu cầu đề ra, độ tuổi trung bình trẻ, nhanh nhẹn, sử dụng thành thạo các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Ban chỉ đạo tổng điều tra huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê và 5 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra ghi phiếu Tổng điều tra cho tất cả các điều tra viên của xã, thị trấn. Qua đó, giúp các điều tra viên nắm được quy trình, cách vận hành trang Web điều hành, sử dụng phần mềm Capi - Phần mềm thu thập thông tin bằng phiếu điện tử góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong cuộc tổng điều tra.

 

Đến nay, BCĐ TĐT dân số và nhà ở huyện Kim Sơn cùng với BCĐ của 27 xã, thị trấn đã tiến hành việc vẽ sơ đồ nền của các xã, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. Kết quả, huyện Kim Sơn có 349 địa bàn điều tra hộ và 64 địa bàn điều tra đặc thù (nhà thờ, nhà chùa). Công tác lập bảng kê được đảm bảo chính xác, chất lượng. Toàn huyện đã lập bảng kê được trên 55.000 hộ đang thực tế thường trú trên địa bàn huyện với khoảng trên 180.000 nhân khẩu.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn trong cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, góp phần phục vụ việc xây dựng, hoạch định chiến lược ổn định dân số, phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung của cuộc tổng điều tra, bao gồm: Thông tin về các đặc điểm cá nhân; tình tình đi học, trình độ giáo dục, đào tạo, biết đọc biết viết; tình trạng hôn nhân; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình trạng khuyết tật; tình trạng di cư; tình trạng lao động và việc làm; lịch sử sinh của phụ nữ từ 10 - 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; tình trạng nhà ở, quy mô, diện tích, kết cấu nhà ở, năm đưa vào sử dụng; tiện nghi sinh hoạt của hộ.

 

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin của các điều tra viên là 25 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2019. Tin tưởng, với sự chuẩn bị chu đáo, huyện Kim Sơn sẽ hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện