Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn quan tâm thực hiện công tác vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường đang là vấn đề nóng và nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Huyện Kim Sơn đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp vì môi trường xanh, sạch và bền vững, đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường. 

 

Huyện Kim Sơn hiện có 27 xã, thị trấn với diện tích đất tự nhiên 213,27 km2, dân số trên 180.000 người, tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 30 tấn/ngày. Một số địa phương có lượng rác thải phát sinh nhiều như: Thị trấn Phát Diệm, Thị trấn Bình Minh, xã Thượng Kiệm, Lưu Phương, Kim Chính…Trước thực trạng rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều, nếu không có giải pháp kịp thời, e rằng vấn đề ô nhiễm môi trường không tránh khỏi và khi đó hệ lụy từ ô nhiễm môi trường là khó lường.

 

Ngày 13/12/2016, UBND huyện đã xây dựng Đề án số 04/ĐA-UBND, về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Huyện Kim Sơn cũng phấn đấu từ năm 2019 – 2020 tỷ lệ thu gom rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn đạt 90%; từ năm 2021 – 2025 đạt trên 90% - 100%.

 

Đường dong, ngõ xóm được nhân dân quyét dọn sạch sẽ

 

Căn cứ vào tình hình thực tế ở các địa phương, huyện Kim Sơn đã lựa chọn đồng thời 2 mô hình thu gom, xử lý rác thải, đó là: Mô hình thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt tập trung tại bãi xử lý rác thải Tam Điệp và mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình bằng hố hai ngăn.

 

Theo đó, hiện nay 22 xã, thị trấn của huyện thành lập tổ thu gom rác thải. Tùy theo số lượng thôn, xóm và quy mô dân số mà các địa phương bố trí số lao động thu gom phù hợp, tần suất thu gom được thực hiện đối với các xã là 2 - 3 ngày/lần. Phương tiện tham gia thu gom rác chủ yếu là xe đẩy, với mỗi tổ thu gom rác có từ 8 – 12 xe đẩy. Hàng ngày, Trung tâm vệ sinh môi trường đô thị huyện vận chuyển từ 4 – 6 chuyến đi chôn lấp tập trung tại Thành phố Tam Điệp, đảm bảo không để tồn đọng tại các địa điểm tập kết rác.

 

Thu gom rác thải tại các khu dân cư

 

Đối với những khu dân cư xa trung tâm và 5 xã: Yên Mật, Định Hóa, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung do đặc thù về điều kiện tự nhiên nên chưa thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, nhân dân đã áp dụng mô hình phân loại và xử lý rác thải  bằng hố 2 ngăn tại hộ gia đình.

 

Cùng với việc quan tâm thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác VSMT bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực quan thông qua kẻ vẽ pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu. Theo đó, từ năm 2017, Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “ Bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương” phát định kỳ vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần, chỉ đạo Đài cơ sở phát lưu động nhiều lượt. Nhiều khẩu hiệu được kẻ, vẽ dọc 2 bên bờ sông Ân, nhiều băng rôn được chăng treo qua đường, tại khu vực công cộng với mục đích nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường

 

Các đoàn thể phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp tập huấn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình. Nhiều phong trào như phong trào phụ nữ chung tay phòng chống rác thải nhựa, phong trào 5 không 3 sạch của hội phụ nữ; phong trào “Đổi sách cũ lấy cây”, con đường thanh niên tự quản của đoàn thanh niên…đã đem lại hiệu quả thiết thực và ngày được nhân rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các xã, thị trấn chọn ngày 27 hàng tháng tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

 

Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường

 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực thì công tác vệ sinh môi trường trên địa huyện còn 1 số khó khăn, thách thức nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa nông thôn đã gây áp lực không nhỏ trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Mạng lưới thu gom rác thải rắn sinh hoạt chưa đồng bộ, các địa phương chưa có điểm tập kết rác mà chủ yếu tập kết tại dọc đường quốc lộ, tại các địa điểm công cộng…1 số khu dân cư chưa thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt, nhân dân tự xử lý rác thải tại hộ gia đình, tuy nhiên vẫn còn có hộ chưa tuân thủ quy trình phân loại, dẫn đến hiệu quả xử lý của mô hình chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, một số bộ phận nhân dân chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác vệ sinh môi trường.

 

Để làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, huyện Kim Sơn tập trung thực hiện một số giải pháp như đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường tới các địa phương, doanh nghiệp và người dân trong huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân phân loại rác tại hộ gia đình và tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải đã phân loại một cách phù hợp. Tăng cường quản lý nhà nước về công tác vệ sinh môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý, nhất là các khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu du lịch, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm làm ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo các xã tăng tần suất thu gom rác thải, bố trí điểm tập kết rác thải đảm bảo quy định; điều chỉnh mức phí thu bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho việc xây dựng khu xử lý rác thải…

 

Xây dựng môi trường sống xanh- sạch- đẹp, ngoài việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì ý thức của người dân vẫn là điều quan trọng nhất, bởi sự chung tay của cả cộng đồng sẽ góp phần xây dựng một môi trường sống chung của nhân loại cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

 

                                   Bài, ảnh: Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện