Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn qua 2 năm thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 2 năm qua việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã được huyện Kim Sơn chỉ đạo nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả.

 

Từ tháng 11/2016 – 01/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo làm điểm sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Cơ quan Huyện ủy, HĐND – UBND huyện và 5 Đảng ủy xã, thị trấn. Sang tháng 2/2017, tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến xã đều tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Đây được coi là hình thức sinh hoạt chính trị trang trọng, ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào, giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng tình và tích cực tham gia; dư luận nhân dân đánh giá cao.

 

 

Buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Cơ quan Huyện ủy

 

Hai năm qua, cứ vào sáng thứ hai, tuần đầu tiên hàng tháng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, công sở đều sẵn sàng cho buổi chào cờ trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên, tuần đầu tiên trong tháng.    Dưới lá cờ đỏ sao vàng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hát vang bài Quốc ca. Âm hưởng “ Tiến quân ca” hùng tráng vang lên lắng hồn sông núi ngàn năm, mở đầu cho một tháng làm việc tràn đầy xung lực với tinh thần mới, khí thế mới. Và thông qua các câu chuyện kể về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh tại các buổi chào cờ đã có tác động tích cực đến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong việc học và làm theo Bác….            

 

 

Cơ quan HĐND – UBND huyện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần 2lần/tháng

 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua 2 năm thực hiện sinh hoạt dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, nhìn chung các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện đã triển khai nghiêm túc, có trách nhiệm, có sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện, bước đầu tạo sự chuyển biến trong ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Nội dung tại buổi sinh hoạt được các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tài liệu và định hướng sinh hoạt hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành, ngoài việc đọc, kể các câu chuyện về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, các đơn vị đã lựa chọn những thông tin tình hình của đất nước, của tỉnh, của huyện và triển khai nhiệm vụ trong tháng tới. Nhìn chung, việc chuẩn bị nội dung, nhất là việc liên hệ trách nhiệm của cá nhân, tập thể là nghiêm túc, sát hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị. Cơ quan HĐND - UBND huyện tổ chức 2lần/tháng. Các xã: Ân Hòa, Thượng Kiệm, Yên Lộc tổ chức chào cờ vào thứ 2 hàng tuần. Việc vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã có tác động không nhỏ đến hiệu quả, chất lượng công việc. Từ năm 2018, đã có 466 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

 

Một số Đảng bộ có cách làm hay, tạo nét mới trong buổi chào cờ đầu tuần như Đảng bộ xã Đồng Hướng, Yên Lộc, Kim Mỹ, Thị trấn Bình Minh đã hát Quốc ca trực tiếp, không qua băng đĩa.

 

Việc tổ chức chào Cờ đầu tuần trên địa bàn huyện Kim Sơn đã và đang trở thành buổi sinh hoạt chính trị trang nghiêm, ý nghĩa, góp phần bồi đắp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Đồng thời, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt vai trò, vị trí và trọng trách được giao. Từ nội dung, cách thức tổ chức, địa điểm, thành phần tham dự sinh hoạt đến trang phục của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… đều đảm bảo theo đúng quy định. Nhiều đơn vị đã thống nhất được việc mặc trang phục với nữ là áo dài, nam mặc comple, áo sơ mi trắng thể hiện sự lịch sự, phù hợp với nơi công sở, điển hình như cơ quan Huyện ủy. Một số đơn vị đặc thù như: Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, lực lượng vũ trang… mặc trang phục ngành.

 

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả hơn trong thực thi nhiệm vụ được giao, trong giao tiếp, giải quyết công việc cho người dân; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, diễn đạt, cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn hóa công sở”.   

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện