Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Sáng 18/01, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); tổng kết công tác Đảng, phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020, gặp mặt đầu xuân Canh Tý.

Đại biểu dự Chương trình

 

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.  Mai Văn Thanh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Đỗ Hùng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Thắng - PBT Huyện ủy. Dự lễ kỷ niệm có các mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Kim Sơn; đại biểu các Sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; đại biểu HĐND huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội của huyện; thủ trưởng các cơ quan ngành dọc  của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; đại biểu các Tôn giáo; các tập thể cá nhân tiêu biểu được khen thưởng năm 2019.

Đ/c Hoàng Văn Thắng - PBT Huyện ủy trình bày Diễn văn kỷ niệm

 

Tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy trình bày Diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống 73 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ huyện Kim Sơn, diễn văn nhấn mạnh: 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tiếp đó là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, rồi đến đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như ngày nay.

 

Đặc biêt, ngày 06/6/1947, Đảng bộ huyện Kim Sơn được thành lập đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở Kim Sơn. 73 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã không ngừng lớn mạnh, từ 21 đảng viên khi mới thành lập, đến nay đã có trên 7.900 đảng viên với 74 tổ chức cơ sở Đảng.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước ở Kim Sơn đã có sự phát triển không ngừng. Phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng từ huyện đến cơ sở ngày càng có nhiều đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Dân chủ được phát huy, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo được củng cố, mở rộng. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, sản xuất lúa liên tục được mùa, năng suất và sản lượng luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều dự án lớn đang được triển khai xây dựng. Bộ mặt đô thị, nông thôn mới có nhiều đổi mới. Văn hóa -xã hội ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Đ/c Đỗ Hùng Sơn - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2020

 

Cũng tại hội nghị, huyện đã tiến hành đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2019,  phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế -xã hội của địa phương. Theo đó, nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2019 huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/16 chỉ tiêu HĐND huyện đề ra. Kinh tế tăng trưởng đạt 7,65%, thu ngân sách 458,9 tỷ đồng là năm có số thu cân đối thuế, phí, lệ phí cao nhất từ trước đến nay; sản xuất nông nghiệp được mùa; công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi được chỉ đạo quyết liệt; công tác xây dựng NTM, sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì; văn hóa - xã hội có tiến bộ, 17/25 xã của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết có kết quả; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chỉ đạo nghiêm túc; an ninh, quốc phòng, biên phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Năm 2020 huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, xây dựng đảng trong các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, chỉ đạo thành công đại hội đảng cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trong tháng 02/2020. Duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng NTM” “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”... các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội; Thi đua đảm bảo quốc phòng an ninh, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng công tác tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng...

Đ/c Trần Hồng Quảng, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu tại Chương trình

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Kim Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện Kim Sơn cần tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Cần tập trung kiện toàn sắp xếp đội ngũ cán bộ ở huyện, xã, thị trấn để bước vào Đại hội với khí thế mới.

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận số 1460-TB/TU, ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn. Phát huy lợi thế của huyện trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản nước mặn, nước ngọt với sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

 

Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trước mắt cần tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui tết. Tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, giá cả, chất lượng các loại hàng hóa. Triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết.

Đ/c Trần Hồng Quảng, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bà Hà Thị Phương, nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Kim Sơn

 

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Nhân dịp này, UBND huyện Kim Sơn  biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019; Tập đoàn Xuân Thành trao tặng 500 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện.

 

Một số hình ảnh trong Chương trình:

 

Tin, ảnh: Trần Hằng