Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn kết nạp 153 đảng viên mới

Theo báo cáo của Ban tổ chức Huyện ủy, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã kết nạp 135 đảng viên mới, bằng 66,5% kế hoạch giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Đảng viên nữ chiếm 67%, tôn giáo 17%, 95% đảng viên mới kết nạp tốt nghiệp THPT, 56% có trình độ Đại học.

 

Nguyên nhân kết nạp đảng đạt thấp được xác định là do việc tạo nguồn ở cơ sở gặp khó khăn, nhiều địa phương hết nguồn kết nạp Đảng.

 

                Lễ trao quyết định kết nạp đảng tại chi bộ Trường Tiểu học Lai Thành B

 

Về giải pháp cho những tháng cuối năm, Huyện ủy Kim Sơn chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chú trọng việc tạo nguồn tại cơ sở. Rà soát đối tượng đã bồi dưỡng kết nạp Đảng để hướng dẫn quần chúng làm hồ sơ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho đoàn viên thanh niên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là vai trò của các tổ chức, đoàn thể, thôn dân cư trong việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên mới. Chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng trưởng thành qua các phong trào, hoạt động ở cơ sở cử đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, tạo nguồn cho các năm sau. 

 

                                                                   Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện