Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn điều động 87 công an chính quy về xã

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, công an huyện Kim Sơn đã thực hiện việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay, Kim Sơn đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn.

Công an xã Kim Mỹ hướng dẫn người dân làm thủ tục chuyển hộ khẩu

 

Theo đó Công an huyện đã điều động, bố trí 87 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 25 xã, thị trấn (đạt tỷ lệ 100%). Mỗi xã được bố trí từ 3 – 4 đồng chí, trong đó: 25 đồng chí được điều động trưởng công an xã, thị trấn; 5 đồng chí phó trưởng công an xã, thị trấn và 55 đồng chí công an viên.

 

Sau khi được triển khai xuống xã, lực lượng Công an chính quy đã tích cực thực hiện các nội dung công tác, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, ổn định công tác; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn; tăng cường gắn kết, phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

 

Việc đưa công an chính quy tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương lớn. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ có điều kiện tiếp xúc và làm việc tại địa bàn cơ sở; rèn luyện kỹ năng tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân; kỹ năng nắm tình hình, đề xuất tham mưu giải quyết sớm, nhanh những vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở và giữ vững bình yên trong mỗi thôn, xóm.

 

                                                            Mai Hoa