Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2020

Năm 2020, Huyện ủy Kim Sơn tiếp tục lựa chọn chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Với chủ đề trên, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai và tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể như:

 

Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ. Nêu gương về tình yêu thương với người thân, đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Nêu gương về tinh thần trách nhiệm trong công việc; nỗ lực hoàn thành tốt nhất chức trách nhiệm vụ được giao. Nêu gương về lời nói thống nhất hành động, lời nói đi đôi với việc làm, sao cho thiết thực, nhanh, gọn để đạt hiệu quả cao nhất. Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chỉnh đốn tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường rèn luyện, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên.

Mỗi câu chuyện về Bác tại các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần góp phần nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ (Ảnh ST)

 

Trên cơ sở các nội dung đã hướng dẫn, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận để làm rõ những nội dung cơ bản của chủ đề công tác năm; xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện nội dung Chủ đề công tác năm 2020, tạo sự chuyển biến thực sự với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

                                                            Mai Hoa