Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn đặt tên 22 tuyến đường của Thị trấn Phát Diệm

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh, thời gian qua, huyện Kim Sơn đã tập trung triển khai các bước xây dựng, hoàn thiện đề án đặt tên các tuyến đường của thị trấn Phát Diệm.

 

Theo đó, Thị trấn Phát Diệm hiện có 22 tuyến đường chính được cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới theo quy hoạch. Trong đó 13 tuyến đường chưa có tên gọi, 9 tuyến đường được nhân dân đặt và gọi theo địa danh thôn, làng, phố như: Kiến Thái, Nam Dân, Cầu Ngói…  tất cả các tuyến đường trên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt tên theo quy định. Do vậy, việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn Thị trấn Phát Diệm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo để các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước ở địa phương.

 

Tuyến đường Quốc lộ 10 đoạn qua Thị trấn Phát Diệm sẽ được đặt tên đường Nguyễn Công Trứ

 

Việc đặt tên các tuyến đường ở Thị trấn Phát Diệm sẽ được lấy tên các nhân vật lịch sử, tên các địa danh của Thị trấn nhằm tuyên tuyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương; tôn vinh những người đã có công với nước. Sau khi dự thảo đề án đặt tên đường được công khai, 100% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và nhân dân 8 phố trên địa bàn Thị trấn đồng tình với tên đường của đề án. Hiện các cơ quan có liên quan đang hoàn thiện thủ tục đề án đặt tên đường để đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện