Hôm nay, Thứ sáu ngày 14/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn có 455 đảng viên được tặng huy hiệu đảng

11 tháng năm 2019, toàn huyện có 455 Đảng viên được vinh dự trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó 11 đảng viên được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 17 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 68 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 110 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 63 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 105 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 79 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

 

Trao tặng huy hiệu Đảng tại Đảng bộ Thị trấn Phát Diệm

 

Việc thẩm định, đối khớp danh sách đề nghị xét, tặng huy hiệu đảng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo chính xác, đúng nguyên tắc và quy định. Các buổi trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên được các đảng bộ, chi bộ tổ chức trang trọng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, các đồng chí Thường vụ Huyện ủy về dự, trực tiếp trao tặng và phát biểu.

 

Những đảng viên được trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng là những đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp Cách mạng của đảng; việc trao tặng huy hiệu đảng chính là sự ghi nhận của Đảng đối với những cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến của đảng viên suốt đời tin tưởng, kiên định với lý tưởng cách mạng. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, những công lao đóng góp của thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện