Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn có 345 đảng viên được tặng huy hiệu đảng

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Kim Sơn đã phối hợp với các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy trao huy hiệu Đảng cho 345 đồng chí Đảng viên, trong đó: 9 đồng chí được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 01 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 02 đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 35 đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 140 đồng chí được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 44 đồng chí được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 48 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 66 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng; Truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí.

 

  

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Kim Chính

 

Việc thẩm định, đối khớp danh sách đề nghị xét, tặng, truy tặng huy hiệu đảng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo chính xác, đúng nguyên tắc và quy định. Các buổi trao tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên được các đảng bộ, chi bộ tổ chức trang trọng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục.

 

Việc trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng là niềm vinh dự, tự hào đối với các đồng chí đảng viên; là sự ghi nhận của Đảng đối với những cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến của các đảng viên suốt đời tin tưởng, kiên định với lý tưởng cách mạng. Đồng thời, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống, những công lao đóng góp của thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện