Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn có 18 mô hình nuôi tôm áp dụng công nghệ cao, công nghệ sử dụng vi sinh

18 mô hình nuôi tôm thẻ trong ao nổi, đáy lót bạt, nhà lưới  – đó là kết quả của việc áp dụng công nghệ cao, công nghệ sử dụng vi sinh vào nuôi tôm của các hộ nuôi trồng thủy sản huyện Kim Sơn.

 

Những năm gần đây, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, trong đó nuôi tôm được đánh giá cho hiệu quả cao. Nuôi tôm không chỉ đem lại thu nhập cao cho người nông dân, tạo việc làm cho nhiều lao động mà còn đang dần trở thành xu hướng phát triển thế mạnh của ngành thủy sản huyện nhà, bởi đầu ra ổn định và người nông dân cũng đang từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất năng suất, sản lượng thủy sản.

 

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao nổi, đáy lót bạt, nhà lưới của gia đình anh Bùi Quốc Phòng xóm 2, xã Kim Hải

 

Hiện nay, diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ, tập trung chuyên canh của huyện là 3.315 ha, trong đó nuôi thả tôm sú quảng canh cải tiến 1.995 ha, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp và bán công nghiệp trên 120 ha. Năm 2017, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng 20.805 tấn.

 

Để nâng cao sản lượng nuôi tôm, thời gian qua huyện Kim Sơn đã thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển nuôi trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, khuyến khích phát triển thêm diện tích nuôi theo hình thức thâm canh và bán thâm canh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến từ khâu sản xuất giống đến nuôi thủy sản thương phẩm. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng thành công một số khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, đã có 18 mô hình nuôi tôm thẻ trong ao nổi, đáy lót bạt, nhà lưới, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sử dụng vi sinh đảm bảo an toàn thực phẩm với tổng diện tích 15ha. Ngoài ra, trong sản xuất con giống; toàn huyện huyện có 12 cơ sở sản xuất ngao giống khép kín từ sinh sản nhân tạo đến ương, nuôi thành ngao cúc và 10 cơ sở sản xuất hàu giống, ứng dụng công nghệ cao.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện