Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện lấy nước đợt 1 phục vụ sản xuất Đông xuân 2018 – 2019

Theo thông báo số 04/UBND-NN&PTNT, lịch lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2018 - 2019 sẽ diễn ra 3 đợt, đợt 1 từ 0h00 ngày 21/1 đến 24h ngày 24/1, đợt 2 từ 0h00 ngày 31/1 đến 24h ngày 03/2 và đợt 3 từ 0h00 ngày 15/2 đến 24h ngày 22/2.

 

Để bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2018 – 2019, huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương, các hợp tác xã nông nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng lấy nước đợt 1. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp tăng cường thông báo lịch lấy nước từ các hồ chứa thủy điện. Phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón lấy nước đợt 1. Hoàn thành việc khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc, các phương tiện thi công nạo vét trên hệ thống dẫn nước, đặc biệt ở kênh dẫn trước các cửa cống lấy nước; kiểm tra máy bơm, lắp đặt bổ sung các trạm bơm, máy bơm dã chiến, phương tiện lấy nước để sẵn sàng vận hành khi nguồn nước đảm bảo. Toàn huyện đã đào đắp, nạo vét  trên 200 nghìn m3 đất, tiến hành tu sửa, xây dựng hơn 3.000 cống điều tiết, cống bi các loại, lắp đặt 12 trạm bơm dã chiến và trạm bơm vô ống. Riêng Chi nhánh KTCTTL huyện đã tiến hành nạo vét hàng chục tuyến kênh cấp I, nạo vét cửa cống Lạc Thiện 1, Lạc Thiện 2 và  duy tu, bảo dưỡng  6 máy bơm, 2 trạm bơm tưới là trạm bơm Cự Lĩnh, trạm bơm Yên Lộc với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

 

Cửa cống Lạc Thiện 2 đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy

 

Đi đôi với nhiệm vụ trên, UBND huyện cũng yêu cầu các địa phương, các hợp tác xã, các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến nguồn nước, tổ chức vận hành ngay các cửa cống lấy nước, trạm bơm để trữ nước vào hệ thống kênh mương, ao, sông ngòi, các vùng trũng và đưa nước lên ruộng để phục vụ làm đất và gieo cấy, đặc biệt ưu tiên cấp nước cho các vùng có cốt đất cao khó khăn về nguồn nước; sử dụng nguồn nước được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện trong đợt 1 lấy nước để thau rửa hệ thống thủy lợi, đồng ruộng, chỉ vận hành công trình để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp khi chất lượng nguồn nước bảo đảm theo quy định hiện hành. Đồng thời bố trí nhân lực trực tại công trình đầu mối 24/24 giờ trong thời gian vận hành lấy nước; thường xuyên kiểm tra các bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí nguồn nước. Toàn huyện phấn đấu trong đợt 1 lấy nước sẽ có 70 – 80% diện tích đủ phục vụ sản xuất vụ đông xuân.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện