Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Kim Sơn: Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2018 – 2019 huyện Kim Sơn gieo cấy 8.185 ha; với cơ cấu giống lúa 85% diện tích giống lúa thuần, lúa chất lượng cao gồm các giống Bắc thơm số 7, LT2, TBR225, Nếp 97… còn lại là giống lúa lai, lúa cao sản với các giống phú ưu 1, Nhị ưu 383.

 

Các địa phương huy động máy cày xuống đồng cày lật đất

 

Về lịch thời vụ; gieo mạ từ 30 – 31/1/2019, cấy xong trước 25/2/2019. Theo đó, ngay từ những tháng cuối năm 2018, các địa phương, đơn vị đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị như; cày ải, giống lúa, phân bón, vật tư nông nghiệp ... Đến cuối tháng 12/2018, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành chiến dịch làm thủy lợi nội đồng với khối lượng đào đắp trên 17.500m3, đã cày lật được 40% diện tích. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành khâu cày đất xong trước ngày 17/1/2019.

 

Bên cạnh việc chuẩn bị giống, phân bón, làm đất, đảm bảo nguồn nước tưới… các ngành chức năng của huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân, cung cấp kịp thời những thông tin, kỹ thuật cần thiết, những biện pháp chăm sóc đối với cây trồng để nông dân áp dụng trong sản xuất.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện